Chi tiết

BCH Công đoàn Viện nhận bằng khen từ BCH Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại TW tại TP.HCM

Ngày 11/01/2023 tại hội trường nhà hàng Đoàn Viên, số 6 Huyền Trân Công Chúa, quận 1, TP.HCM, Ban Thường vụ Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ. Dịp này đã khen thưởng thành tích năm 2022 như sau:
- Tập thể:
+ Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 do Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM tặng.
+ Bằng khen cho Tổ Công đoàn phòng Tổ chức Hành chính thuộc CĐCS Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã có thành tích nổi bật trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022 do Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM tặng.
- Cá nhân:
+ Bằng khen cho đồng chí Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022 do BCH Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng.
+ Bằng khen cho đồng chí Trần Thu Thủy – phòng Tài chính Kế toán thuộc CĐCS Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã có thành tích nổi bật trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022 do Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM tặng.
Nguồn: https://congthuong.vn/cong-doan-khoi-doanh-nghiep-thuong-mai-tw-tai-tp-ho-chi-minh-cham-lo-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-238786.html
Một số hình ảnh:
17012023-1.1.jpg
17012023-1.2.jpg
 
Go to Top