Chi tiết

Nghiên cứu chọn tạo giống Lạc mới bằng phương pháp lai hữu tính

Tác giả: Ks. Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Ts. Ngô Thị Lam Giang, Ks. Phạm Phú Thịnh và CS.
Lạc (Arachis hypogaea L.) là cây có dầu ngắn ngày có vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta và là cây trồng có ưu thế cạnh tranh trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, thực tế sản xuất cho thấy việc nghiên cứu chọn tạo giống mới cung cấp cho sản xuất còn hạn chế, nông dân chủ yếu sử dụng giống trôi nổi, chất lượng kém. Chính vì vậy mà năng suất lạc trong sản xuất đại trà còn thấp, khó cạnh tranh với các cây trồng ngắn ngày khác. Vì vậy, nghiên cứu chọn tạo giống lạc mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm là nhu cầu cần thiết.
Trong giai đoạn 2008-2011, bằng phương pháp lai hữu tính theo kiểu lai đỉnh (Topcross), từ 5 giống mẹ và 4 giống bố đã tạo ra được 20 tổ hợp lai. Trong quá trình chọn lọc qua các thế hệ từ F1 đến F5 tại Trà Vinh, đã tuyển chọn được 4 dòng lạc: L2009-3, L2009-4, L2009-5 và L2009-7 có thời gian sinh trưởng ngắn (90-95 ngày), chiều cao cây trung bình, ít đỗ ngã, năng suất cao (trên 40 tạ/ha), khối lượng 100 hạt lớn (trên 50g/100 hạt), tỷ lệ nhân (>72%) và tỷ lệ hạt chắc cao (>90%), hàm lượng dầu trên 48%, tổng hàm lượng acid béo oleic và linoleic đạt trên 75%.

09%20pic%2001.jpg
Go to Top