Chi tiết

Trồng và đánh giá tập đoàn giống Vừng tại tỉnh Đồng Tháp

Tác giả: KS. Nguyễn Thị Hoài Trâm, KS. Trần Ngọc Thông , KS. Nguyễn Thị Thúy Anh, KS. Trần Thị Phương Nhung, và KTV. Đinh Viết Toản
- Trồng và đánh giá tập đoàn giống vừng (Sesamum indicum L.) đã được tiến hành tại tỉnh Đồng Tháp năm 2013 với mục tiêu chọn tạo được nguồn vật liệu khởi đầu tốt có năng suất và hàm lượng dầu cao. Thí nghiệm trồng 100 mẫu giống trong đó có 70 mẫu giống mè đen, 30 mẫu mè vàng. Kết quả thí nghiệm  chọn được số giống tiêu biểu như: VV3, VV8, VV16, VĐ3, VĐ13, VĐ30 có thời gian sinh trưởng ngắn dạng cây đẹp, các  yếu tố câu thành năng suất số trái, số hạt đạt cao, có khả năng  chống chịu sâu bệnh và tỷ lệ đổ ngã thấp đây là nguồn vật liệu khởi đầu rất tốt để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo. 
- Thí nghiệm trồng và đánh giá tập đoàn tại Đồng Tháp chọn được một số giống có tiềm năng năng suất, hàm lượng dầu cao trong đó: Số quả trên cây: một số giống có số lượng quả trên cây cao như VV12 (116,3 quả), VV16 (115 quả), VĐ46 (82 quả), VĐ13 (83 quả), VĐ3 (83,3 quả). Số hạt trên quả : một số giống đạt cao như VV8, VV16, VĐ3, VĐ13. Năng suất hạt/cây: Một số giống có năng suất hạt/cây cao VV3, VV8, VV16, VĐ3, VĐ13, VĐ30 đây là kết quả tốt, một số giống ưu tú ở trên được chọn làm nguồn vật liệu khởi đầu cho các thí nghiệm tiếp theo.
 
Go to Top