Chi tiết

Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết tách dầu từ hạt cây chùm ngây (Moringa oleifera) bằng phương pháp enzyme

Tác giả: ThS. Trần Nguyễn Mỹ Châu, ThS. Trần Yên Thảo, KS. Đinh Thị Nhất Linh, CN. Võ Chí Sĩ, KS. Phan Đình Phương Thảo, KS. Nguyễn Ngọc Khải, KTV. Phan Phạm Như Liên
Tóm tắt
Dầu từ hạt chùm ngây  hiện chưa có trên thị trường Việt Nam, việc áp dụng công nghệ enzyme trong chiết tách dầu tạo sản phẩm dầu giữ được những đặc tính sinh học, thành phần đặc tính hóa lý của hạt chùm ngây.
Đề tài đạt được một số kết luận như sau:
Chỉ tiêu sinh học: trọng lượng 100 hạt (30,3g), kích thước hạt: dài (2,03cm); rộng (1,60cm); dày (1,48cm), tỉ lệ hạt/quả (22,8 hạt/quả), tỉ lệ nhân/vỏ (74,2/25,8).
Thành phần hóa lý của hạt chùm ngây: carbohydrate (36,2%), protein (27,8%) và chất béo (26,9%), xơ thô (20,7%), polyphenol (2368 mg/kg), α-tocopherol (93,7 mg/kg).
Kết hợp 3 loại enzyme: Viscozyme + Pectinase + Protease (tỉ lệ 1:1:1) cho hiệu suất thu hồi dầu cao nhất; các yếu tố: pH, liều lượng enzyme, nhiệt độ ảnh hưởng có ý nghĩa đến hiệu suất thu hồi dầu. Theo điều kiện tối ưu để chiết dầu từ hạt chùm ngây đã được xác định bằng phương pháp bề mặt đáp ứng (Response surface methodology -RSM), hiệu suất thu hồi dầu đạt giá trị cao nhất là 74,3%.
Có quy trình công nghệ chiết tách dầu từ hạt chùm ngây bằng phương pháp enzyme ở quy mô thí nghiệm. Dầu hạt chùm ngây chiết theo phương pháp enzyme có hàm lượng chất chống oxy hóa khá cao: α-tocopherol (93,7mg/kg), polyphenol (55mg/kg), thành phần các acid béo có lợi có acid oleic (C18:1) chiếm tỉ lệ lớn nhất là: 72,17%, acid linoleic- C18:2 (0,49%), acid linolenic - C18:3 (0,11%).

Chum%20ngay%20pic%2001.jpg
Chum%20ngay%20pic%2002(1).jpg
Chum%20ngay%20pic%2003.jpg
Go to Top