Chi tiết

Nghiên cứu chiết tách dầu từ hạt dưa hấu bằng enzyme

Tác giả: ThS. Trần Nguyễn Mỹ Châu, ThS. Trần Yên Thảo, KS. Phan Đình Phương Thảo, KS. Đinh Thị Nhất Linh, KS. Nguyễn Ngọc Khải,KTV. Phan Phạm Như Liên 
Tóm tắt
Đề tài đã chọn hạt dưa hấu giống dưa hấu Lấy hạt tại Bình Thuận có các chỉ tiêu sinh học, thành phần dinh dưỡng thích hợp cho mục tiêu chiết tách dầu với các chỉ tiêu của nhân hạt: hàm lượng béo (49,0%), protein (37,6%), tinh bột (1,2%), hoạt chất sinh học polyphenol (0,78g/100g), α-tocopherol (46,8 mg/kg), các khoáng chất Ca (320mg/kg), Mg (3364mg/kg), thành phần acid amin có arginine chiếm 9,27g/100g.
Công nghệ chiết tách dầu từ hạt dưa hấu theo phương pháp enzyme, thu được các thông số kỹ thuật sau: Sử dụng kết hợp 2 loại enzyme: Viscozyme : Alcalase (1:1), hiệu suất thu hồi dầu đạt giá trị cao nhất 74,9%. Dầu hạt dưa hấu chiết bằng enzyme có hàm lượng các acid béo không no đạt 81,6%, tỉ lệ acid béo không no/acid béo no là: 2/1, acid linoleic- C18:2 (69,8%), α-tocopherol (129,2 mg/kg), các sterol: Beta Sitosterol (114,6mg/100g), Stigmasterol (81,3mg/100g).
Có quy trình công nghệ chiết tách dầu từ hạt dưa hấu bằng enzyme, quy mô phòng thí nghiệm.
Nghiên cứu ứng dụng phần phụ phẩm sau chiết tách dầu từ hạt dưa hấu, với các sản phẩm: bột protein chiết xuất từ hạt dưa hấu (79,4%), bột polyphenol (51,1%), sữa từ hạt dưa hấu (protein chiếm 3,7g/100ml, polyphenol là 527mg/kg), nhân bánh từ hạt dưa hấu (protein chiếm 23,9%, polyphenol là 1022mg/kg).

Go to Top