Chi tiết

Nghiên cứu tận dụng vỏ cacao để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học

Tác giả: ThS. Bùi Thanh Bình, KS. Võ Bửu Lợi, KS. Đặng Thị Thanh Hương
            Vỏ cacao là một phụ phẩm của cây cacao, tuy nhiên với trọng lượng bằng 60% trọng lượng của trái, nên năng suất của loại phụ phẩm này rất lớn từ 5,4 – 8,1 tấn/ha/năm (1ha cacao trồng xen trong vườn dừa cho năng suất từ 9 – 13.5 tấn trái/năm). Sau khi thu hoạch lấy hạt để chế biến thì phần vỏ trái này không được xử lý và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Mục tiêu của nghiên cứu là tận dụng vỏ trái cacao hiện đang bị bỏ phí tại vườn để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học cho các vườn cây cacao và vườn cây trái nhằm nâng cao giá trị kinh tế gia tăng cho cây cacao, cải thiện đất trồng, giảm chi phí nhập khẩu phân bón, đồng thời góp phần giảm thiểu trình trạng ô nhiễm môi trường.
            Kết quả phân tích cho thấy vỏ cacao có hàm lượng xơ thô (31,5%), hàm lượng chất hữu cơ (88,62%) cao, hàm lượng protein tương đối thấp (4,71%). Đặc biệt hàm lượng kali khá cao (2,68%). Kết quả phân tích cũng cho thấy vỏ cacao Bến Tre có tỉ lệ C/N cao, vì thế để làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ sinh học cần phải phối trộn thêm nguyên liệu khác có tỉ lệ C/N thấp.
            Qui trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ vỏ trái cacao như sau: Vỏ trái cacao được đập, băm, chặt nhỏ để làm giảm kích thước. Thêm phân bò để giảm tỉ lệ C/N và phối trộn chế phẩm Vi sinh Trichoderma. Trộn đều, bổ sung urê, ủ theo chế độ nóng trước, nguội sau. Đảo trộn định kỳ vào các ngày 10, 20 và 40 sau ủ, phơi sấy khô và có thể bổ sung thêm phân N, P, K trước khi nghiền, trộn tạo sản phẩm. Sản phẩm có hàm lượng hữu cơ 35,3%, độ ẩm 19,8%, với các hàm lượng Nitơ tổng (2,5%), P2O5hh (0,6%), K2O (1,7%), có độ hoai tốt và đạt theo Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân bón hữu cơ sinh học. Nhóm nghiên cứu cũng đã sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế của sản phẩm phân hữu cơ sinh học từ vỏ trái cacao bằng cách sử dụng phân bón đề tài thay cho phân gà để trồng rau cải xanh. Kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa khi sử dụng phân hữu cơ sinh học từ vỏ cacao của đề tài so với phân gà và phân hữu cơ thị trường. Sử dụng phân HCSH cacao cho năng suất đạt 35,2 kg/10m2, vượt đối chứng bón phân gà là 12%, và bón phân hữu cơ thị trường là 9%.
Tác giả: ThS. Bùi Thanh Bình, KS. Võ Bửu Lợi, KS. Đặng Thị Thanh Hương
            Vỏ cacao là một phụ phẩm của cây cacao, tuy nhiên với trọng lượng bằng 60% trọng lượng của trái, nên năng suất của loại phụ phẩm này rất lớn từ 5,4 – 8,1 tấn/ha/năm (1ha cacao trồng xen trong vườn dừa cho năng suất từ 9 – 13.5 tấn trái/năm). Sau khi thu hoạch lấy hạt để chế biến thì phần vỏ trái này không được xử lý và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Mục tiêu của nghiên cứu là tận dụng vỏ trái cacao hiện đang bị bỏ phí tại vườn để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học cho các vườn cây cacao và vườn cây trái nhằm nâng cao giá trị kinh tế gia tăng cho cây cacao, cải thiện đất trồng, giảm chi phí nhập khẩu phân bón, đồng thời góp phần giảm thiểu trình trạng ô nhiễm môi trường.
            Kết quả phân tích cho thấy vỏ cacao có hàm lượng xơ thô (31,5%), hàm lượng chất hữu cơ (88,62%) cao, hàm lượng protein tương đối thấp (4,71%). Đặc biệt hàm lượng kali khá cao (2,68%). Kết quả phân tích cũng cho thấy vỏ cacao Bến Tre có tỉ lệ C/N cao, vì thế để làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ sinh học cần phải phối trộn thêm nguyên liệu khác có tỉ lệ C/N thấp.
            Qui trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ vỏ trái cacao như sau: Vỏ trái cacao được đập, băm, chặt nhỏ để làm giảm kích thước. Thêm phân bò để giảm tỉ lệ C/N và phối trộn chế phẩm Vi sinh Trichoderma. Trộn đều, bổ sung urê, ủ theo chế độ nóng trước, nguội sau. Đảo trộn định kỳ vào các ngày 10, 20 và 40 sau ủ, phơi sấy khô và có thể bổ sung thêm phân N, P, K trước khi nghiền, trộn tạo sản phẩm. Sản phẩm có hàm lượng hữu cơ 35,3%, độ ẩm 19,8%, với các hàm lượng Nitơ tổng (2,5%), P2O5hh (0,6%), K2O (1,7%), có độ hoai tốt và đạt theo Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân bón hữu cơ sinh học. Nhóm nghiên cứu cũng đã sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế của sản phẩm phân hữu cơ sinh học từ vỏ trái cacao bằng cách sử dụng phân bón đề tài thay cho phân gà để trồng rau cải xanh. Kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa khi sử dụng phân hữu cơ sinh học từ vỏ cacao của đề tài so với phân gà và phân hữu cơ thị trường. Sử dụng phân HCSH cacao cho năng suất đạt 35,2 kg/10m2, vượt đối chứng bón phân gà là 12%, và bón phân hữu cơ thị trường là 9%.


 
Go to Top