Chi tiết

Làm việc tại Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc, từ ngày 27/10 - 02/11/2017

- Mục đích chuyến công tác: Xây dựng mối quan hệ, trao đổi kinh nghiệm các nghiên cứu gần đây về các nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực phát triển cây có dầu, các công nghệ thân thiện với môi trường với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống con người và tham quan phòng thí nghiệm phân tích cây có dầu.
- Cơ quan mời: Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia, Cộng Hòa Hàn Quốc.
- Thời gian: từ ngày 27/10 đến 02/11/2017
- Kết quả đạt được sau chuyến công tác:
. Cập nhật được các vấn đề nghiên cứu cũng như các phương pháp mới về ứng dụng công nghệ sinh học đặc biệt sinh học phân tử để chọn tạo giống cây có dầu, ứng dụng công nghệ mới phát triển cây trồng. Các phương pháp mới cũng như quản lý phòng thí nghiệm phân tích cây có dầu, các hợp chất sinh học quí hiếm cũng đã được các thành viên trong đoàn học tập. Ngoài ra đoàn cũng học hỏi thực tế về đa dạng các sản phẩm từ dầu, cây có dầu bên cạnh cảm nhận về chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm của một công ty tư nhân.
. Về hợp tác: hai bên đã thảo luận về trao đổi cán bộ khoa học giữa 2 Viện, đào tạo kỹ thuật cho cán bộ của Việt Nam (IOOP) về công nghệ sinh học (nuôi cấy mô, sinh học phân tử) tại nước bạn.
Go to Top