Chi tiết

Xây dựng dự án phát triển cây có dầu ngắn ngày với Viện Khoa học Cây trồng Quốc Gia – Hàn quốc, ngày 26/4/2018

- Mục đích chuyến viếng thăm Viện : Thảo luận để xây dựng dự án phát triển cây có dầu ngắn ngày, trao đổi chuyên gia và đào tạo.
- Cơ quan được mời : Viện Khoa học Cây trồng Quốc Gia – Hàn quốc.
- Thời gian : vào lúc 9 giờ ngày 26/04/2018.
Đánh giá kết quả của chuyến viếng thăm :
- Đoàn đã đi thăm phòng thí nghiệm của Viện, trao đổi chuyên môn với các CBNC.
- Các cây có dầu 2 bên cùng quan tâm nghiên cứu: cây lạc, cây vừng.
- Thống nhất nội dung hợp tác: Trao đổi nguồn gen cây lạc, cây vừng; Nghiên cứu chọn tạo giống, kỹ thuật để tăng năng suất lạc, vừng; Nghiên cứu chọn tạo giống có hàm lượng dầu cao và hàm lượng acid oleic trong dầu cao.
- Phía Viện đề nghị phía bạn đào tạo kỹ thuật cho CBNC của Viện về lai, chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác mới.
Hai bên đã trao đổi và thống nhất nội dung hợp tác: hợp tác nghiên cứu sẽ thực hiện đối với cây lạc và cây vừng, tập trung vào việc lai tạo, chọn lọc giống mới có năng suất hạt cao và chất lượng dầu tốt. Hai bên sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ, xem xét kinh phí của dự án hợp tác nghiên cứu và đào tạo.
hq3(1).jpg
Go to Top