Chi tiết

Làm việc với Ủy ban Cọ dầu (MPOB), Viện NC và phát triển Nông nghiệp (MARDI) tại Mã Lai, từ ngày 25/11 – 3/12/2017

- Mục đích chuyến công tác:
+ Tham quan, nghiên cứu, hợp tác và trao đổi thông tin khoa học, nguồn gen, nhà khoa học, chuyên gia và đào tạo tập huấn,....
+ Phát triển các kỹ thuật mới cho cây có dầu và các loại tinh dầu, quy trình canh tác công nghệ cao và an toàn thực phẩm.
+ Cải tiến sản xuất cây có dầu ở 2 nước.
- Cơ quan mời: Cơ quan thương vụ ngoài nước Malaysia (MATRADE).
- Thời gian: từ ngày 25/11 đến 03/12/2017
- Kết quả đạt được sau chuyến công tác:
. Mục tiêu của chuyến đi phong phú, từ tham quan, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tìm kiếm các mô hình ứng dụng trong nghiên cứu phát triển các loại cây có dầu và cây tinh dầu cho đến tiếp tục bàn thảo, nâng cao quan hệ hợp tác vốn có và tìm kiếm, xây dựng các hợp tác mới. Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ.
. Trong tất cả các buổi làm việc, hai bên trình bày các nghiên cứu hiện tại, vấn đề hai bên cùng quan tâm, thảo luận phương cách hợp tác và tìm kiếm cơ hội, cơ quan, tổ chức có thể tài trợ cho các dự án hợp tác. Các cán bộ nghiên cứu trong đoàn đã được học hỏi, bổ sung kiến thức, có thể đề xuất nghiên cứu áp dụng trong điều kiện của Việt Nam. Ví dụ hệ thống chưng cất tinh dầu, quy trình sản xuất dầu dừa tinh khiết (VCO), tận dụng phụ phẩm để sản xuất phân bón sinh học, đào tạo cú méo bắt chuột trong vườn dừa,.... Chuyến đi cũng đã đặt nền tảng cho việc xây dựng quan hệ hợp tác mới với Viện nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Malaysia, MARDI.

 
Go to Top