Chi tiết

Làm việc tại Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc, từ ngày 10/10 – 16/10/2017

- Mục đích chuyến công tác: Trao đổi thông tin và kinh nghiệm về nghiên cứu dầu và cây có dầu và bàn hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu với Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc:
- Cơ quan mời: Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc
- Thời gian: từ ngày 10/10 đến 16/10/2017
- Kết quả đạt được sau chuyến công tác:
Trong quá trình làm việc và trao đổi với phía bạn, tôi đã đề xuất một số nội dung hợp tác giữa 2 Viện về một số nội dung sau:
. Trao đổi nguồn gen cây có dầu ngắn ngày: Lạc, vừng, đậu tương, tía tô và một số loại cây tinh dầu khác.
. Trao đổi thông tin, hợp tác về kỹ thuật canh tác theo hướng công nghệ cao và an toàn thực phẩm, kỹ thuật mới cho các loại cây có dầu.
. Trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực chọn tạo giống cây có dầu cho Việt Nam.
. Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân sản xuất cây có dầu ở mỗi nước nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, đảm bảo bảo vệ và không làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất cây có dầu ở mỗi nước.
.  Đào tạo cán bộ Việt Nam ngắn hạn và dài hạn (Thạc sỹ, tiến sỹ) tại Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc.
. Đã thu thập được 4 giống Tía tô theo 2 mục đích dùng để làm rau ăn lá và lấy dầu từ hạt và 24 giống đậu nành theo hướng ăn tươi và lấy dầu, 4 giống lạc theo hướng ăn tươi và lấy dầu. Kết quả này đã làm phong phú thêm nguồn gen cây có dầu cho nước ta và mở ra một khả năng chọn và lai tạo được các giống lạc, đậu tương mới mang các đặc tính tốt của các nguồn gen cây có dầu ở Hàn quốc và thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam.
Go to Top