Chi tiết

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Công Thương năm 2018

1. Nghiên cứu biện pháp hạn chế hiện tượng “dừa treo” của một số giống dừa có giá trị kinh tế cao (dừa Sáp, Dứa) tại một số tỉnh phía Nam (giai đoạn 2016 – 2018).
CNĐT: KS. Nguyễn Đăng Phú
- Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến)
 • Tiếp tục triển khai một số biện pháp kỹ thuật khắc phục hiện tượng “dừa treo” của giống dừa Sáp và dừa Dứa (tại Bến Tre, Tây Ninh, Trà Vinh).
 • Xây dựng được 02-03 mô hình tổng hợp áp dụng các biện pháp kỹ thuật hạn chế hiện tượng “dừa treo” trên giống dừa Dứa và Sáp tại các tỉnh trên.
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp đã sử dụng.
- Đề xuất ứng dụng kết quả của đề tài vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Nông nghiệp, cây trồng (cây dừa và các loại cây tương tự).
2. Nghiên cứu khả năng thích nghi của giống dừa Ta với điều kiện xâm nhập mặn trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (giai đoạn 2016-2018).
CNĐT: ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư           
- Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến):
 • Theo dõi, đánh giá được tình hình xâm nhập mặn của các điểm thí nghiệm dừa Ta tại Bến Tre và Tiền Giang.
 • Tiếp tục đánh giá khả năng sinh trưởng của giống dừa Ta chịu mặn ở các điểm thí nghiệm tại Bến Tre và Tiền Giang.
 • Nghiên cứu liều lượng và kỹ thuật bón phân phù hợp cho giống dừa Ta trong điều kiện xâm nhập mặn.
 • Đánh giá được đặc điểm hình thái của một số cá thể dừa Ta chịu mặn.
 • Đánh giá được sự khác biệt ở mức độ phân tử của một số cá thể dừa Ta chịu mặn.
- Đề xuất ứng dụng kết quả của đề tài vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Nông nghiệp, cây trồng (cây dừa và các loại cây tương tự).
 3. Nghiên cứu khả năng thích nghi của giống dừa Sáp thơm tại một số tỉnh phía Nam (2016-2018)
CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Mai Phương   
- Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến):
 • Tiếp tục đánh giá khả năng thích nghi của của giống dừa Sáp thơm ở thế hệ F1 (lai tạo trong nước) trong thời kỳ kinh doanh tại Bến Tre.
 • Tiếp tục đánh giá khả năng thích nghi của giống dừa Sáp thơm ở thế hệ F1 (nhập nội) trong thời kỳ kinh doanh (sau 11 năm trồng) tại Bến Tre, Trà Vinh và Tây Ninh.
 • Tiếp tục đánh giá khả năng thích nghi của giống dừa Sáp thơm ở thế hệ F2 trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (sau 20 năm trồng) tại Bến Tre, Trà Vinh và Tây Ninh.
- Đề xuất ứng dụng kết quả của đề tài vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Nông nghiệp, cây trồng (cây dừa và các loại cây tương tự).
 4. Dự án: Sản xuất thử nghiệm tinh dầu Trúc (Citrus hystrix) (2017-2018)
CNDA: KS. Võ Bửu Lợi
- Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến):
 • Hoàn thiện qui trình công nghệ và thiết bị sản xuất tinh dầu qui mô 10kg nguyên liệu/mẻ.
 • Có công nghệ và sản phẩm tinh dầu xông phòng và tinh dầu massage (TCCL, bao bì, nhãn mác…).
 • Tổ chức sản xuất 100 lít tinh dầu xông phòng và 100 lít tinh dầu massage; sản phẩm đạt TCCL tinh dầu theo qui định.
 • Đào tạo 02-04 cán bộ kỹ thuật vận hành thiết bị, công nghệ.
 • Xác định được thị trường và tổ chức kinh doanh sản phẩm.
- Đề xuất ứng dụng kết quả của dự án vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Công nghiệp chế biến tinh dầu, sức khỏe, nông nghiệp, cây trồng (cây Trúc và các loại cây tương tự).
5. Lưu giữ và bảo quản nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu
CNNV: TS. Lê Công Nông
 - Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến):
 • Bảo tồn, lưu giữ an toàn các nguồn gen cây lạc.
 • Bảo tồn, lưu giữ an toàn các nguồn gen cây vừng.
 • Bảo tồn, lưu giữ an toàn các nguồn gen cây đậu tương.
 • Bảo tồn, lưu giữ an toàn các nguồn gen cây dừa.
 • Bảo tồn, lưu giữ an toàn các nguồn gen cây jatropha.
 • Bảo tồn, lưu giữ an toàn các nguồn gen cây phi long.
 • Bảo tồn, lưu giữ an toàn các nguồn gen cây tinh dầu.
- Đề xuất ứng dụng kết quả của nhiệm vụ vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Bảo tồn, lưu giữ các loại cây trồng có dầu dài ngày (dừa) và cây có dầu ngắn ngày (lạc, vừng, đậu tương,…) và các loại cây nông nghiệp khác.
6. Thu thập, đánh giá nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu
CNNV: TS. Lê Công Nông
 - Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến):
 • Khảo sát, thu thập nguồn gen (01 mẫu giống lạc, 02 mẫu giống vừng, 01 mẫu giống đậu tương).
 • Đánh giá nguồn gen (03 mẫu giống Jatropha, 01 mẫu giống lạc, 02 mẫu giống vừng, 01 mẫu giống đậu tương).
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen (03 mẫu giống Jatropha, 01 mẫu giống lạc, 02 mẫu giống vừng, 01 mẫu giống đậu tương).
- Đề xuất ứng dụng kết quả của nhiệm vụ vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Bảo tồn, lưu giữ các loại cây trồng có dầu ngắn ngày (lạc, vừng, đậu tương,…) và các loại cây nông nghiệp khác.
7. Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật có dầu
 CNNV: KS. Phan Đình Phương Thảo
 - Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến):
 • Lưu giữ 31 chủng vi tảo dầu bằng phương pháp cấy chuyền trong môi trường dinh dưỡng lỏng và trên môi trường đặc.
 • Kiểm tra sự thuần chủng và tốc độ sinh trưởng của 31 chủng đã thu thập.
- Đề xuất ứng dụng kết quả của nhiệm vụ vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Công nghiệp chế biến dầu, thực phẩm, nông nghiệp, các loại vi tảo có dầu.
 8. Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ quả Dừa Sáp làm nguyên liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm
CNĐT: ThS. Trần Nguyễn Mỹ Châu
- Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến):
    
 • Nghiên cứu nguyên liệu Dừa Sáp tại một số địa phương trồng cây Dừa Sáp.
 • Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất Dừa Sáp tươi từ phần cơm của quả Dừa Sáp.
 • Phân tích chất lượng sản phẩm (cơm Dừa Sáp).
- Đề xuất ứng dụng kết quả của nhiệm vụ vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp, mỹ phẩm làm đẹp.
 9. Tuyển chọn giống đậu tương có năng suất và hàm lượng dầu cao phù hợp với điều kiện sản xuất vùng đồng bằng sông Cửu Long
CNĐT: KS. Trần Ngọc Thông
- Tổ chức đặt hàng: Bộ Công Thương; năm 2018.
- Kết quả đạt được trong năm (dự kiến):
 • So sánh chính quy tập đoàn giống đậu tương để chọn ra giống triển vọng tại 3 tỉnh trồng đậu tương chính (An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp) (vụ Đông Xuân 2017-2018)
 • Khảo nghiệm cơ bản các giống đậu tương triển vọng tại 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp (02 vụ Xuân Hè 2018, Hè Thu 2018).
- Đề xuất ứng dụng kết quả của nhiệm vụ vào các lĩnh vực (ngành sản xuất, công ty, …): Công nghiệp chế biến dầu, thực phẩm, nông nghiệp.
 
Go to Top