Chi tiết

Khảo sát sinh trưởng và phát triển 2 giống dừa lai mới ĐG13 và ĐG14

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hồng, KS. Ngô Thị Thanh Trúc, CN. Nguyễn Thị Thủy, ThS. Ngô Thị Kiều Dương. 
Bên cạnh các giống dừa tốt của địa phương như Ta, Dâu, Viện nghiên cứu Dầu và cây có dầu đã nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm một số giống dừa lai tốt phù hợp với một số vùng đất ở các tỉnh phía Nam.
Giống dừa lai ĐG13 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa dừa mẹ là dừa lùn Xiêm lửa và dừa cha là dừa Dứa. Giống dừa lai ĐG14 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa dừa mẹ là dừa lùn vàng Mã Lai và dừa cha là dừa cao Ta xanh.
Sau 3 năm trồng trên vùng đất phù sa Bến Tre, dừa lai ĐG13 có các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển tốt, cây đã bắt đầu ra hoa, cho quả, năng suất đạt 57 quả/cây/năm và dừa Xiêm xanh đạt 40,2 quả. Giống dừa lai ĐG14 cho năng suất đạt 55,7 quả/cây/năm, gấp 1,7 lần so với dừa Dâu (32,3 quả).


12%20Hinh%2001.jpg
Go to Top