Chi tiết

Nghiên cứu phát triển cây Jatropha làm nguyên liệu sản xuất dầu Biodiesel

Tác giả: Ks. Phạm Phú Thịnh, Ks. Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Ks. Nguyễn Đăng Phú, Ths. Hà Văn Hân, Ts. Ngô Thị Lam Giang, KTV. Lại Văn Sấm và CS.
Sau 2 năm nghiên cứu của giai đoạn 2 (2010-2011), đề tài đã có những kết luận như sau: Giống Malaysia có năng suất hạt cao nhất sau 4 năm trồng (2733 kg/ha) và hàm lượng dầu đạt 32,2%. Giống AĐ 07-1 và giống TQ 07-5 có khả năng sinh trưởng mạnh, năng suất hạt cao và hàm lượng dầu trung bình thích hợp cho vùng đất xám Tây Ninh. Công thức phân bón N2P1K2 (80N-50P-100K) đạt năng suất hạt cao nhất 1456 kg/ha). Xây dựng được biện pháp kỹ thuật tạm thời trong giai đoạn từ trồng đến 5 năm tuổi cho cây jatropha tại Tây Ninh.

Go to Top