Chi tiết

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của tinh dầu Trúc (Citrus hystrix)

Tác giả: ThS. Bùi Thanh Bình, KS. Võ Bửu Lợi, KS. Hồ Thị Mai, KS. Trần Thị Ngọc Liễu, KS. Nguyễn Thị Hồng Thỏa
            Cây Trúc có tên khoa học là Citrus hystrix, thuộc họ Cam (Rutaceae), chi Cam Quýt (Citrus L.). Nó còn có các tên gọi khác, tùy theo địa phương, như Kaffir Lime (Malaysia, Thái Lan…), Chúc, Chanh Thái, Chanh thái lá số 8 (miền Nam) hay cây Trấp, Giấp (miền Bắc). Cây Trúc được trồng chủ yếu tại vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hiện nay tại Việt Nam chưa có một nghiên cứu nào về tinh dầu của vỏ quả và lá cây Trúc (Citrus hytrix). Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân tích hàm lượng, chất lượng tinh dầu vỏ quả và lá cây Trúc để bước đầu có những đánh giá về tiềm năng, cung cấp dữ liệu về một nguồn nguyên liệu cây tinh dầu tương đối mới này.
            Bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, đã xác định được hàm lượng tinh dầu của vỏ quả (3,80 - 5,45ml/100g) và lá Trúc (0,97 – 1,08ml/100g) tại An Giang cho kết quả cao hơn so với tài liệu tham khảo của các nước khác, cũng như cao hơn so với 1 vài nguyên liệu cùng họ Cam Quýt. Tinh dầu Trúc có thể xem là một sản phẩm tiềm năng, có thể đầu tư khai thác, sản xuất mang lại nguồn lợi cho người nông dân cũng như doanh nghiệp sản xuất.
            Tính chất cảm quan, các chỉ số đặc trưng hóa lý và thành phần hóa học của 2 loại tinh dầu này cũng đã được phân tích xác định. Trong khi thành phần hóa học chính của tinh dầu vỏ là các hợp chất β-pinene (34,80 - 36,60%), limonene (19,88 - 20,39%), β-phellandrene (22,70 - 24,12%), citronella (7,01 - 7,29%), α-pinene (3,55 - 4,05%) và terpinene-4-ol (0,59 - 1,15%) thì thành phần hóa học chủ yếu của tinh dầu lá Trúc là Citronella (75,82 - 77,09%), Citronellol (13,03 - 15,50%) và Linalool (2,62 - 2,85%).
Go to Top