Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Long An

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An có tên Sản xuất thử nghiệm dầu hạt Thanh long chất lượng cao” (căn cứ hợp đồng số 59/HĐ-SKHCN ngày 20/8/2021 thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An với Công ty TNHH MTV sản xuất Rượu Thanh Long, trong đó chủ nhiệm nhiệm vụ là ThS. Bùi Thanh Bình – Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu).
Địa điểm: Hội trường lầu 4, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
Hội đồng nghiệm thu gồm có:
. TS. Lê Công Nông  – Chủ tịch Hội đồng
. TS. Phan Thế Đồng – Ủy viên phản biện 1
. TS. Nguyễn Thị Thùy Dương – Ủy viên phản biện 2
. TS. Nguyễn Cao Nguyên – Ủy viên
. ThS. Huỳnh Đình Thạch – Thư ký Hội đồng
- Khách mời:
. Ông Trần Quốc Trọng – Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Rượu Thanh long
Tóm tắt kết quả nghiệm thu:
- Tại buổi nghiệm thu, sau khi ThS. Huỳnh Đình Thạch – Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh,  chủ nhiệm nhiệm vụ là ThS. Bùi Thanh Bình trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 - Nhiệm vụ được thực hiện từ tháng 9/2021 và được gia hạn đến 12/2022. Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu gồm: Đã nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật tách, thu hồi hạt Thanh long bằng enzyme và có quy trình kỹ thuật cũng như đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị, mô hình sản xuất dầu hạt Thanh long quy mô 500 kg nguyên liệu/ngày. Từ hệ thống trên, nhiệm vụ đã sản xuất được hơn 100 lít dầu hạt Thanh long, phối chế được 100 cây son dưỡng môi và 100 hũ nước hoa khô. Nhiệm vụ cũng đã thiết kế nhãn mác, bao bì và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm dầu hạt thanh long ruột trắng và ruột đỏ. Đào tạo được 4 công nhân kỹ thuật và biên soạn 3 bộ hồ sơ để đào tạo công nghệ và vận hành thiết bị.
Đánh giá chung của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở: Nhiệm vụ đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc, kết quả của nhiệm vụ đạt mục tiêu đề ra; số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm đều đạt và vượt so với hợp đồng đã ký kết với Tỉnh. Các thành viên trong Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu nhiệm vụ với kết quả xếp loại Đạt.
Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:
28112022-2.1.jpg
28112022-2.2.jpg
28112022-2.3.jpg
Go to Top