Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tham dự lớp Tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Căn cứ giấy mời của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp & PTNT
- Tên lớp tập huấn: Tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. 
- Thời gian: từ ngày 26 đến 29/10/2022.    
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.
- Thành phần đoàn:
1. Bà Trần Thị Phương Nhung - Trưởng Bộ môn Cây có dầu ngắn ngày - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
2. Bà Ngô Thị Thanh Trúc - Giám đốc Trung tâm Dừa Đồng Gò- Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
3. Ông Phạm Mạnh Đoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
4. Bà Hoàng Huệ Quân - Nghiên cứu viên Bộ môn Cây có dầu ngắn ngày - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
5. Ông Nguyễn Anh Thương - Nghiên cứu viên Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
6. Ông Hoàng Đức Trí Dũng - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
Tóm tắt nội dung lớp tập huấn:
Mục tiêu:
Trên cơ sở đề xuất, đăng ký tham gia lớp tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời để nâng cao năng lực, chất lượng khảo nghiệm thuốc.
Nội dung:
Các nội dung chính trong lớp tập huấn bao gồm:
Ngày 26/10/2022
- Buổi 1: “Các quy định của pháp luật hiện hành về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật” trình bày về một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khảo nghiệm thuốc.
- Buổi 2: “An toàn trong bảo quản sử dụng thuốc bảo vệ thực vật” trình bày về vấn đề bảo quản và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn cho người sử dụng và không gây ảnh hưởng đến môi trường.
Ngày 27/10/2022
- Buổi 1:
+ “Thuốc trừ sâu, bệnh và phương pháp bố trí khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc trừ sâu, bệnh trên đồng ruộng” trình bày một số thông tin chung về thuốc trừ sâu, bệnh, phương thức tác động và phương pháp khảo nghiệm.
+ “Thuốc trừ cỏ, ốc bưu vàng và phương pháp bố trí khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc trừ cỏ, ốc bưu vàng trên đồng ruộng ”  trình bày về phân loại các loại cỏ và ốc bưu vàng, cũng như một số thông tin về thuốc trừ cỏ, ốc bưu vàng, phương thức tác động và phương pháp khảo nghiệm.
+ “Khảo nghiệm thời gian cách ly các thuốc bảo vệ thực vật trên cây rau, cây ăn quả, cây chè” trình bày một số nguyên tắc trong khảo nghiệm thời gian cách ly và cách bố trí khảo nghiệm trên một số cây rau, cây ăn quả...
+ “Phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu PHI trên đồng ruộng và trong bảo quản kho lạnh” trình bày phương pháp lấy mẫu cũng như một số vấn đề trong bảo quản và vận chuyển mẫu đúng quy định.
- Buổi 2:
+ “Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng bằng thiết bị bay không người lái UAV (drone)” giới thiệu phương pháp phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, giảm thiểu sức lao động cũng như tiền thuê nhân công.
+ “Tìm hiểu các thiết bị bay không người lái UAV cơ bản, cách sử dụng” giới thiệu một số mẫu thiết bị bay cơ bản đến nâng cao cũng như cách sử dụng.
Ngày 28/10/2022
- Buổi 1: “Thực hành bố trí thí nghiệm trên đồng ruộng (khảo nghiệm hiệu lực sinh học, cách ly, Drone), thu thập số liệu thô”: Học viên thực hành phương pháp bố trí thí nghiệm thực tế ngoài đồng ruộng, được hướng dẫn cách thức sử dụng đồ bảo hộ lao động, bình phun thuốc và quan sát chuyên gia vận hành thiết bị bay không người lái UAV.
-Buổi 2: “ Phương pháp xử lý số liệu khảo nghiệm so sánh Đa biên độ bằng phần mềm SPSS” trình bày về cách sử dụng phần mềm SPSS để xử lý thống kê số liệu thô thu thập ngoài đồng ruộng.
Ngày 29/10/2022
- Buổi 1: “Phương pháp bố trí thí nghiệm khảo nghiệm, đánh giá hiệu lực các thuốc điều hòa sinh trưởng, thuốc diệt chuột, thuốc xử lý hạt giống” trình bày về một số thông tin chung về thuốc điều hòa sinh trưởng, thuốc diệt chuột, thuốc xử lý hạt giống, phương thức tác động và phương pháp khảo nghiệm.
- Buổi 2: “Một số lưu ý trong quá trình khảo nghiệm, báo cáo và lưu trữ số liệu” trình bày một số kinh nghiệm trong việc lập báo cáo khảo nghiệm thuốc. Thực hiện bài kiểm tra đầu ra.
Đánh giá kết quả lớp tập huấn đem lại:
- Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ của Viện tham dự đã học hỏi kinh nghiệm trong khảo nghiệm thuốc từ nhiều chuyên gia đầu ngành cũng như được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành lớp tập huấn.
- Đồng thời, tiếp thu một số phương pháp kỹ thuật mới về khảo nghiệm thuốc, từ đó ứng dụng cho hoàn cảnh thực tế tại Viện.
Một số hình ảnh tham dự lớp tập huấn:
02112022-1.1.jpg
02112022-1.2.jpg
02112022-1.3.jpg
Go to Top