Chi tiết

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương thăm và làm việc tại Viện

- Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 15/11/2022.
- Địa điểm: phòng họp lầu 3, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
- Thành phần đoàn:
+ Phía Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương:
. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ
. Ông Trần Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ
. Bà Nguyễn Thị Hiền Anh – Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ
+ Phía Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu:
. Ông Lê Công Nông – Viện trưởng
. Bà Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng
. Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch - HTQT
. Bà Bùi Thanh Bình – Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích
. Ông Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Tóm tắt buổi làm việc:
- Phía Vụ Khoa học và Công nghệ: Nhân chuyến làm việc với các đơn vị trú tại phía Nam, đ/c Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ muốn lắng nghe tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, định hướng phát triển năm 2023, những tồn tại – khó khăn, đề xuất – kiến nghị trong thời gian tới của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
- Viện đã báo cáo tình hình tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, tình hình hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh và dịch vụ năm 2022, kế hoạch cho năm 2023.
Viện đã đề xuất, kiến nghị:
1. Bộ xem xét giao kinh phí hoạt động thường xuyên ổn định và giảm đúng tỷ lệ theo phương án tự chủ giai đoạn 2022 – 2024 và các năm tiếp theo để đảm bảo duy trì được hoạt động bình thường và bổ sung kinh phí quỹ lương, hoạt động bộ máy nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và từng bước tiến tới tự chủ theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.
2. Bộ tiếp tục đặt hàng và giao trực tiếp các nhiệm vụ KHCN năm 2023 và các năm tiếp theo cho Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dừa Đồng Gò – Bến Tre, góp phần phục vụ tốt hơn cho địa phương và các vùng trồng dừa trên cả nước, Viện kính đề nghị Bộ Công Thương đồng ý chủ trương cho giữ lại một phần diện tích (khoảng 26 ha) đất Trung tâm hoặc nếu chuyển giao hết cho tỉnh, đề nghị tỉnh cấp cho Viện 10 -15 ha đất để Viện có cơ sở triển khai các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn lưu giữ nguồn gen cây dừa, sản xuất thực nghiệm, xây dựng mô hình về cây dừa phục vụ cho nông dân các tỉnh trồng dừa nhằm đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến dừa của Việt Nam.
4. Đề nghị Bộ xem xét, phê duyệt phương án quy hoạch lại Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng và có văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh trong năm 2022 trên cơ sở phương án quy hoạch lại Trung tâm và tờ trình số 81/TTr-VD ngày 20/7/2022 của Viện đã gửi Bộ Công Thương.
5. Đề nghị Bộ phê duyệt Chiến lược phát triển Viện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã trình Bộ Công Thương để làm cơ sở xây dựng các dự án đầu tư phát triển.
6. Đề nghị Bộ phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP, Viện đã trình Bộ phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Viện vào ngày 10/12/2020.
7. Các Vụ chức năng thuộc Bộ quán triệt và làm công tác tư tưởng cho CBCNV về đề án tái cơ cấu Viện theo phương án sáp nhập Viện vào Viện Công nghiệp Thực phẩm để đảm bảo quyền lợi và giúp CBCNV Viện yên tâm công tác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian chuẩn bị và thực hiện phương án tái cơ cấu.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
22112022-3.1.jpg
22112022-3.2.jpg  
Go to Top