SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Quy trình chiết tách dầu từ hạt chùm ngây

- Tác giả: ThS Trần Nguyễn Mỹ Châu, ThS. Trần Yên Thảo, Đinh Thị Nhất Linh, Võ Chí Sĩ, Phan Đình Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Khải, Phan Phạm Như Liên.

Chi tiết

0 ₫

Quy trình sản xuất màng mỏng (Membrane) vi khuẩn từ nước dừa già

- Tác giả: ThS. Trần Yên Thảo, Đinh Thị Nhất Linh, Võ Chí Sĩ, ThS. Nguyễn Hồng Nhung, ThS. Trần Nguyễn Mỹ Châu, Phan Phạm Như Liên.

Chi tiết

0 ₫
Go to Top