Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu nghe chuyên đề Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ, thảo luận về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những điều giản dị thông qua các câu chuyện trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Xem thêm

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu dự hội thảo Techmart Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Giới thiệu các xu hướng công nghệ mới, công nghệ phù hợp với tình hình sản xuất tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm, công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp...

Xem thêm

Khoa học và công nghệ ngành Công Thương - Đòn bẩy cho quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội đất nước

Khoa học và công nghệ ngày càng khẳng định vai trò “bà đỡ” cho các doanh nghiệp ngành Công Thương; tạo đột phá trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường...

Xem thêm

Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Năm mươi năm sau ngày Hồ Chủ tịch tuyên ngôn về sứ mệnh của nền khoa học và công nghệ Việt Nam, ngày 18-5 hằng năm chính thức được chọn là Ngày Khoa học và Công nghệ...

Xem thêm

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học phát triển sản phẩm chất lượng cao

Thông qua việc ứng dụng công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã cho ra đời nhiều sản phẩm dầu và tinh dầu chất lượng cao...

Xem thêm

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tham gia đăng ký đề tài cấp tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 28/04/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về đề tài cấp tỉnh...

Xem thêm

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu nghiệm thu cấp cơ sở các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2021

Ngày 29 & 30 tháng 3 năm 2022, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện...

Xem thêm

Đại hội Đoàn viên Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 – 2024

Ngày 18/03/2022, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 – 2024...

Xem thêm

Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đạt nhiều thành tích trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2021

Ngày 20/03/2022, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM đã long trọng...

Xem thêm

Hoạt động chào mừng Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu lần thứ VIII và Đại hội Đoàn các cấp

Sáng 4/3/2022, tại Trạm thực nghiệm Bình Thạnh thuộc Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu diễn ra hoạt động trồng cây...

Xem thêm
Go to Top