Về nguồn

Ngày 19/9/2017 Chi bộ và Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động về nguồn tại Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh.

Xem thêm

Lễ trưởng thành Đoàn cho Đoàn viên trong Viện

Lễ trường thành Đoàn cho Đoàn viên Trần Nguyễn Mỹ Châu đã có đóng góp cho phong trào nghiên cứu Khoa học của Viện
 

Xem thêm

Giao lưu với các Viện - Trường

Giao lưu với các Viện - Trường

Xem thêm

Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

Xem thêm

Tổ chức thành công Hội thi Nấu ăn Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 năm 2017

Tổ chức thành công Hội thi Nấu ăn Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 năm 2017. Tạo sự đoàn kết thân thiện, gắn bó trong công đoàn viên. Nhằm tôn vinh vai trò của người Phụ nữ trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.

Xem thêm

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Một nhiệm kỳ tạo sức bật cho Ban chấp hành mới cũng như Công đoàn viên cùng đoàn kết – năng động – thành công.

Xem thêm

BỘ MÔN CÂY CÓ DẦU NGẮN NGÀY

Bảo tồn tài nguyên di truyền các loại cây có dầu ngắn ngày: lạc, vừng, đậu tương, hướng dương, cải dầu, các loại giống cây tinh dầu và cây có dầu khác

Xem thêm

BỘ MÔN CÂY CÓ DẦU DÀI NGÀY

Bảo tồn tài nguyên di truyền các loại cây có dầu dài ngày: Dừa, cọ dầu, jatropha, Phi long, và cây có dầu dài ngày khác

Xem thêm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ DẦU BÉO VÀ PHÂN TÍCH

​Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hóa béo và hóa sinh, chế biến các sản phẩm công nghiệp từ các cây có dầu, tinh dầu, hương liệu và các phụ phẩm của công nghệ sau thu hoạch, của công nghiệp sản xuất dầu mỡ thực vật, động vật...

Xem thêm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến sản phẩm từ các cây có dầu, tinh dầu, hương liệu.

Xem thêm
Go to Top