Ứng dụng giống mới, xây dựng mô hình thâm canh phát triển vùng nguyên liệu đậu phộng ở Bình Thuận

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt được như sau:
1. Chọn được 05 giống đậu phộng VD 01-1, VD 01-2, VD2, VD5 và VD1 là tốt nhất, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng với ba huyện ở Bình Thuận.
2. Xác định gieo thích hợp nhất ở mật độ 250.000 cây/ha

Xem thêm

Nghiên cứu chiết tách dầu từ hạt dưa hấu bằng enzyme

Đề tài đã chọn hạt dưa hấu giống dưa hấu Lấy hạt tại Bình Thuận có các chỉ tiêu sinh học, thành phần dinh dưỡng thích hợp cho mục tiêu chiết tách dầu với các chỉ tiêu của nhân hạt: hàm lượng béo (49,0%), protein (37,6%)

Xem thêm

Nhiệm vụ KHCN với nước ngoài, các công ty và địa phương (2009- 2017)

Các Nhiệm vụ KHCN với các ngành, địa phương  mà Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã thực hiện trong giai đoạn 2009- 2017...

Xem thêm

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu

Nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu” được thực hiện thường xuyên từ năm 2001 đến nay...

Xem thêm

Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết tách dầu từ hạt cây chùm ngây (Moringa oleifera) bằng phương pháp enzyme

Dầu từ hạt chùm ngây  hiện chưa có trên thị trường Việt Nam, việc áp dụng công nghệ enzyme trong chiết tách dầu tạo sản phẩm dầu giữ được những đặc tính sinh học, thành phần đặc tính hóa lý của hạt chùm ngây.

Xem thêm

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cải tạo cơ cấu để tăng hiệu quả kinh tế vườn dừa

Đánh giá được thực trạng sử dụng giống và kỹ thuật canh tác dừa ở Bến Tre, Trà Vinh và Bình Định. Quy mô trồng dừa trong nông hộ, trung bình 1,0-1,2 ha/hộ tại Bến Tre và Trà Vinh; 0,35 ha/hộ tại Bình Định. Các giống dừa....

Xem thêm

Ảnh hưởng của than bùn đến chất lượng chế phẩm vi khuẩn cố định đạm

Cố định đạm sinh học là nguồn cung cấp nitơ quan trọng cho sản xuất nông nghiệp. Các vi sinh vật cộng sinh với cây họ đậu, gọi chung là Rhizobium cung cấp 200 đến 300 kg N/ha, trong khi đó các vi khuẩn cố định đạm tự do cung cấp 38kg N/ha...

Xem thêm

Trồng và đánh giá tập đoàn giống Vừng tại tỉnh Đồng Tháp

Trồng và đánh giá tập đoàn giống vừng (Sesamum indicum L.) đã được tiến hành tại tỉnh Đồng Tháp năm 2013 với mục tiêu chọn tạo được nguồn vật liệu khởi đầu tốt có năng suất và hàm lượng dầu cao. Thí nghiệm trồng 100 mẫu giống trong đó...

Xem thêm

Xây dựng mô hình chuyên canh dừa đặc ruột tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Đề tài “Xây dựng mô hình chuyên canh dừa Đặc ruột tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh” đã điều tra hiện trạng canh tác dừa Đặc ruột tại huyện Cầu Kè; mô tả đánh giá đặc điểm hình thái và phân loại được 3 nhóm dừa Đặc ruột...

Xem thêm

Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có kích thước hạt lớn và năng suất cao

Trong quá trình thực hiện đề tài đã thu thập được 20 mẫu giống lạc, gồm có 7 mẫu trong nước, 7 mẫu từ Ấn Độ và 6 mẫu từ Hàn Quốc. Bằng phương pháp lai hữu tính theo kiểu lai đỉnh (Topcross), từ  5 giống mẹ và 5 giống bố đã tạo ra được 25...

Xem thêm
Go to Top