Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu

Nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu” được thực hiện thường xuyên từ năm 2001 đến nay...

Xem thêm

Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết tách dầu từ hạt cây chùm ngây (Moringa oleifera) bằng phương pháp enzyme

Dầu từ hạt chùm ngây  hiện chưa có trên thị trường Việt Nam, việc áp dụng công nghệ enzyme trong chiết tách dầu tạo sản phẩm dầu giữ được những đặc tính sinh học, thành phần đặc tính hóa lý của hạt chùm ngây.

Xem thêm

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cải tạo cơ cấu để tăng hiệu quả kinh tế vườn dừa

Đánh giá được thực trạng sử dụng giống và kỹ thuật canh tác dừa ở Bến Tre, Trà Vinh và Bình Định. Quy mô trồng dừa trong nông hộ, trung bình 1,0-1,2 ha/hộ tại Bến Tre và Trà Vinh; 0,35 ha/hộ tại Bình Định. Các giống dừa....

Xem thêm

Ảnh hưởng của than bùn đến chất lượng chế phẩm vi khuẩn cố định đạm

Cố định đạm sinh học là nguồn cung cấp nitơ quan trọng cho sản xuất nông nghiệp. Các vi sinh vật cộng sinh với cây họ đậu, gọi chung là Rhizobium cung cấp 200 đến 300 kg N/ha, trong khi đó các vi khuẩn cố định đạm tự do cung cấp 38kg N/ha...

Xem thêm

Trồng và đánh giá tập đoàn giống Vừng tại tỉnh Đồng Tháp

Trồng và đánh giá tập đoàn giống vừng (Sesamum indicum L.) đã được tiến hành tại tỉnh Đồng Tháp năm 2013 với mục tiêu chọn tạo được nguồn vật liệu khởi đầu tốt có năng suất và hàm lượng dầu cao. Thí nghiệm trồng 100 mẫu giống trong đó...

Xem thêm

Xây dựng mô hình chuyên canh dừa đặc ruột tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Đề tài “Xây dựng mô hình chuyên canh dừa Đặc ruột tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh” đã điều tra hiện trạng canh tác dừa Đặc ruột tại huyện Cầu Kè; mô tả đánh giá đặc điểm hình thái và phân loại được 3 nhóm dừa Đặc ruột...

Xem thêm

Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có kích thước hạt lớn và năng suất cao

Trong quá trình thực hiện đề tài đã thu thập được 20 mẫu giống lạc, gồm có 7 mẫu trong nước, 7 mẫu từ Ấn Độ và 6 mẫu từ Hàn Quốc. Bằng phương pháp lai hữu tính theo kiểu lai đỉnh (Topcross), từ  5 giống mẹ và 5 giống bố đã tạo ra được 25...

Xem thêm

Các chiến lược và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm dầu thực vật sản xuất trong nước

Đề tài đã điều tra xác định nhóm nguyên liệu Dầu thực vật thô nhập khẩu và nhóm sản phẩm Dầu tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam…

Xem thêm

Nghiên cứu chọn tạo giống Lạc mới bằng phương pháp lai hữu tính

Bằng phương pháp lai hữu tính theo kiểu lai đỉnh (Topcross), từ 5 giống mẹ và 4 giống bố đã tạo ra được 20 tổ hợp lai. Trong quá trình chọn lọc qua các thế hệ từ F1 đến F5 đã chọn ra được 4 dòng lai. Đã tuyển chọn  được 4 dòng lạc:...

Xem thêm

Khảo sát sinh trưởng và phát triển 2 giống dừa lai mới ĐG13 và ĐG14

Bên cạnh các giống dừa tốt của địa phương như Ta, Dâu, Viện nghiên cứu Dầu và cây có dầu đã nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm tìm ra các giống dừa lai tốt phù hợp với một số vùng đất ở các tỉnh phía Nam như giống dừa lai ĐG13, ĐG14...

Xem thêm
Go to Top