Nghiên cứu phát triển cây Jatropha làm nguyên liệu sản xuất dầu Biodiesel

Sau 2 năm nghiên cứu của giai đoạn 2 đề tài đã có những kết luận như sau: Giống Malaysia có năng suất hạt cao nhất sau 4 năm trồng (2733 kg/ha) và hàm lượng dầu đạt 32,2%. Giống AĐ 07-1 và giống TQ 07-5 có khả năng sinh trưởng mạnh....

Xem thêm

Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất protein isolate từ đậu nành

Từ nguồn nguyên liệu là hạt đậu nành giống OMĐN 29, đề tài đã nghiên cứu công nghệ sản xuất protein isolate bao gồm 3 giai đoạn chính là: chuẩn bị bột đậu nành tách béo, trích ly protein và thu hồi protein. Dựa trên các thông số kỹ thuật tìm...

Xem thêm

Nghiên cứu chọn lựa các polymer thích hợp để sản xuất chế phẩm vi khuẩn cố định đạm

Nghiên cứu này cho thấy các loại polymer ở các nồng độ khác nhau ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự tồn tại của tế bào Rhizobium trong môi trường nhân sinh khối và trên hạt. Các polymer PVP (2%), Gum Arabic (1%) và Xanthan Gum (0,5%)...

Xem thêm

Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu với sự nghiệp phát triển ngành dầu thực vật ở Việt Nam.

Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu là cơ quan khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập ngày 17/7/1980, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu...

Xem thêm
Go to Top