Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công Thương, số 42, tháng 6/2020

Tạp chí khoa học và công nghệ Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, ...

Xem thêm

Các Viện nghiên cứu ngành Công Thương: Gắn đề tài với thị trường

TS. Lê Công Nông - Viện trưởng Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu - cho biết, nhờ công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tế sản xuất, nên sau nhiều năm nghiên cứu viện đã chọn lọc, lai tạo được nhiều giống cây có dầu năng suất cao, chất lượng tốt.

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thiết bị chiết tách tinh dầu Tràm trà (Melaleuca alterfolia)”

Năm 2019, Bộ Công Thương giao Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu triển khai nhiệm vụ Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thiết bị chiết tách tinh dầu Tràm trà (Melaleuca alterfolia). Đề tài do ThS. Bùi Thanh Bình làm chủ nhiệm

Xem thêm

Nghiệm thu dự án “Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2017-2020” do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu thực hiện

Ngày 19 tháng 5 năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2017-2020  do ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ giúp đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ quả Dừa Sáp

Dừa Sáp là loại trái cây có giá trị kinh tế cao, do có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong công nghệ thực phẩm như công nghệ sản xuất kem, công nghệ sản xuất bánh kẹo, trong sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm...
 

Xem thêm

Lưu giữ và bảo quản, đánh giá nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu

Tài nguyên di truyền thực vật có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp vật liệu ban đầu để lai tạo ra giống mới và là hạt nhân của đa dạng sinh học nên giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của mỗi quốc gia.

Xem thêm

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên do Bộ Công Thương giao

Ngày 19 và ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu chủ trì thực hiện.

Xem thêm

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công Thương, số 41, tháng 4/2020

Tạp chí khoa học và công nghệ Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học...

Xem thêm

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công Thương, số 40, tháng 12/2019

Tạp chí khoa học và công nghệ Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học...

Xem thêm

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công Thương, số 39, tháng 10/2019

Tạp chí khoa học và công nghệ Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học...

Xem thêm
Go to Top