Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ
Hợp tác quốc tế
The Essential Oils And Aroma Materials Of Guangxu, P.R.China
- Nước : Trung Quốc Năm : 2004

- Nội dung : Tiềm năng và hướng phát triển các lọai tinh dầu tại Việt Nam
FAO /TCP/ VIE 2905; Đại Học Nông Lâm TP HCM (2004)
- Lĩnh vực hợp tác: Vai trò của giới trong việc phòng trừ Bọ cánh cứng Brontispa longissima hại dừa bằng biện pháp sinh học (Ong ký sinh Asecodes hispinarum).

- Kết quả thực hiện: Phân tích đánh giá tình hình gây hại của Bọ dừa ảnh hưởng đến thu nhập của giới và sức khỏe cộng đồng.
COGENT/ADB (2002 – 2005)
- Lĩnh vực hợp tác: Sử dụng nguồn tài nguyên di truyền cây dừa để xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng trồng dừa tại Việt Nam.

- Kết quả đạt được: Tăng thu nhập của người trồng dừa trong vùng dự án lên 2-3 lần nhờ sử dụng giống dừa năng suất cao,
UNIDO, Nhật Và Bộ NN&PTNT (07/2005)
- Lĩnh vực hợp tác: tổ chức hội nghị giới thiệu công nghệ sấy gỗ dừa (EDS) tại Hà nội và tại Tp. HCM (7/2005)

- Kết quả thực hiện: giới thiệu kỹ thuật sấy gỗ nói chung và gỗ dừa nói riêng, công nghệ sấy gỗ phù hợp với các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Chương Trình CARD Và Đại Học Queensland, Úc (2005-2006)
- Lĩnh vực hợp tác: Đánh giá lợi nhuận của sản xuất hướng dương ở đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải nam Trung Bộ và Tây nguyên, Việt Nam (An assessment of the profitability of sunflower production in the Mekong Delta river, South Central coast and Central highlands of Viet Nam).
Đại Học Queensland, Úc (2004 – 2006)
- Lĩnh vực hợp tác: Nghiên cứu về Cây hướng dương

- Kết quả thực hiện: Trường Đại học Queensland đã cử Chuyên gia TS. Chris Lambrides sang Việt Nam trao đổi những kinh nghiệm cũng như cung cấp những tài liệu quý báu cho cán bộ của Viện về nghiên cứu cây hướng dương ở các vùng của Việt Nam.

Sản phẩm thương mại
Hai Giống Dừa Lai Năng Suất Cao JVA1 & JVA2
Sản Xuất Thành Công Giống Vừng V6
Sản Xuất Giống Lạc Mới VD2, VD6 Và VD7 Đạt Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt
Sản Phẩm Chế Biến Từ Quả Điều
Sản Phẩm Dầu Dừa Tinh Khiết VCO.
Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Nghiên cứu triển khai  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ   |  Liên kết website
Copyright © 2018  Viện Nghiên Cứu Dầu Và Cây có dầu . All rights reserved. Designed & developed by EMSVN.COM