Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ
BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Kết Quả Nghiên Cứu Cọ Dầu Tại Việt Nam
Ket Qua Nghien Cuu Co Dau Tai Viet Nam
Lưu Quốc Thắng & CTV

1. Thí nghiệm thích ứng cọ dầu:


- Cây cọ dầu (Elaeis guineesis) là loại cây có năng suất dầu / ha cao nhất trong các loại cây có dầu. Trong điều kiện sinh thái phù hợp, phân bón đầy đủ năng suất đến 4 tấn dầu / ha /năm. Malaysia là nước có diện tích cọ dầu lớn nhất với sản lượng 1,8 triệu tấn dầu vỏ năm 2001, các nước Indonesia, Thái Lan cũng gia tăng diện tích trồng cọ dầu.

Để góp phần tăng nguồn nguyên liệu cho ngành dầu thực vật năm 1986 đề tài “Nghiên cứu khả năng thích ứng Cọ Dầu tại các tỉnh phía nam” được triển khai nhằm tìm hiểu khả năng thích nghi và năng suất cọ dầu trên các vùng đất này.

1.1. Đặc điểm sinh thái phèn mặn điểm thí nghiệm Bình Khánh, Duyên Hải TP Hồ Chí Minh:

-Yếu tố hạn chế chủ đạo là độ mặn, tổng muối tan trong đất lên đến 1,65 %- 4,33 % dẫn đến tình trạng cháy lá trong mùa khô, độ mặn nước lên đến 1,5 % , tỷ lệ cháy lá đến 100 % với chỉ số cháy lá 86,44 %, các cây bị cháy lá không phát triển được trong mùa khô.

1.2. Đặc điểm sinh thái đất phù sa cổ Mộc Hóa, Long An:

Bố trí tại huyện Mộc Hoá , tỉnh Long An, đại diện cho đất phù sa cổ, giáp biên giới Campuchia chạy từ Tây Ninh đến Long An. - Đất cát pha nghèo dưỡng liệu, nghèo mùn, Ca2+, Mg2+ thấp. - C/N thấp, pH = 4,7. - Thuỷ cấp mùa khô biến động: 250-300cm. - Yếu tố hạn chế là hàm lượng dinh dưỡng trong đất thấp và thuỷ cấp sâu vào mùa khô. với 6 tháng mùa khô lượng nước thiếu hàng năm lên đến 750mm. Cây sinh trưởng kém trong 6 tháng mùa khô.

1.3. Đặc điểm sinh thái phèn mặn vùng đất Đỗ Hoà:

- Đất sét pha, đạm và lân tổng số cao, kali tổng số trung bình.

- Tổng muối tan trong đất từ 1,7 %- 3,2 %, SO4 2- trong đất 1,74 %.

- Độ mặn nước vào mùa khô lên đến 14-19 mS/ cm.

- Thủy cấp mùa khô biến động: 100 cm- 120 cm.

- Yếu tố hạn chế là đất bị nhiễm phèn và mặn. Cây sinh trưởng kém dù có đầy đủ nước và phân bón.

1.4. Đặc điểm sinh thái vùng đất xám miền đông Gia An:

Nông trường Gia An, thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai :

- Nghèo dưỡng liệu, đặc biệt là lân và Kali, nghèo Canxi, mùn thấp, pH= 5,2.

- Thuỷ cấp mùa khô biến động 400cm- 500cm.

Yếu tố hạn chế là đất nghèo dinh dưỡng, thuỷ cấp mùa khô sâu hơn 100 cm, cây sinh trưởng chậm vào mùa khô. Để có được năng suất cao phải có biện pháp canh tác hợp lý: tưới nước trong mùa khô, và áp dụng các biện pháp thâm canh, thu hoạch đúng kỹ thuật.

1.5. Đặc điểm sinh thái vùng đất cát Phù cát:

- Điểm thí nghiệm vùng đất cát huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đại diện cho vùng đất cát Duyên Hải, từ Khánh Hòa trở ra Bình Định.

- pH = 5,8. Đất nghèo dưỡng liệu: N-P- K thấp.

- Thuỷ cấp mùa khô biến động: 200cm -300cm.

Yếu tố hạn chế là đất nghèo dinh dưỡng, mực thuỷ cấp vào mùa khô sâu, cây bị thiếu nước sinh trưởng kém trong các tháng mùa khô. Để cho cây sinh trưởng tốt, cho năng suất cao phải tưới nước trong mùa khô và áp dụng các biện pháp thâm canh .

1.6. Đặc điểm sinh thái vùng đất phèn nhiểm mặn ít Thủ Đức:

Điểm thí nghiệm tại xã Long Trường, Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh, đại diện cho vùng đất phèn nhiễm mặn nhẹ ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Đất phèn nhiểm mặn nhẹ, giàu đạm, kali dễ tiêu.

- Thủy cấp cấp mùa khô biến động: 80-90 cm.

Nước được cung cấp đầy đủ trong mùa khô nhờ hệ thống mương liếp, độ mặn nước vào mùa khô 4,6mS/cm, cây sinh trưởng bình thường trong mùa khô.

1.7. Đặc điểm sinh thái vùng đất phèn Nước Mục (Bến Lức- Long An):

Yếu tố hạn chế là yếu tố phèn, pH = 3,5, nghèo dưỡng liệu dễ tiêu: lân, kali, đạm trung bình ở tầng 0-30 cm, nghèo ở tầng 30-60 cm.

- Thủy cấp mùa khô biến động: 75-80 cm.

Các điểm thí nghiệm trên được triển khai từ năm 1986-1991 chúng tôi rút ra kết luận sau:

- Không phát triển cọ dầu ở những vùng đất bị nhiễm mặn, độ mặn nước lên đến 1,5%.

- Không phát triển cọ dầu ở những vùng đất thiếu nước trong mùa khô và nghèo dưỡng liệu.

- Cọ dầu trồng thích hợp trong vùng đất phèn có chế độ mương liếp phù hợp.

2. Năng suất cọ dầu trên những vùng đất thích nghi:

2.1. Đất xám miền Đông Nam Bộ (Gia An - Đồng Nai):

- Trong điều kiện thâm canh năng suất cọ dầu đạt từ 0,8 đến 1,8 tấn dầu/ha/năm.

Cọ dầu trên vùng đất này cho hiệu quả cao hơn so với các cây trồng khác. Tuy nhiên, phải áp dụng các biện pháp thâm canh, các công việc quản lý vườn cọ dầu phải tốt để mang lại hiệu quả cao.

2.2. Đất phèn nhiểm mặn ít vùng Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:

Trong điều kiện thâm canh năng suất đạt 1,3 tấn dầu/ha/năm đến 1,8 tấn dầu /ha/năm. Mang lại hiệu quả cao hơn so với trồng lúa và các cây trồng khác. Vùng này còn có thể nuôi trồng xen thủy sản dưới mương sẽ tăng thu nhập cao.

2.3. Đất phèn Nước Mục (Bến Lức- Long An)

Trong điều kiện thâm canh năng suất đạt 2,6 tấn dầu / ha / năm (cọ dầu 14 tuổi ) và có thành phần acid béo tương đương với dầu cọ Malaysia. Với điều kiện đất phèn của vùng Bến Lức – Long An thì cọ dầu là cây trồng có năng suất cao.

3. Kết luận:

- Cọ dầu có thể phát triển trên vùng đất phèn tại Việt Nam, năng suất trong 15 năm đầu có chiều hướng tăng theo thời gian khi được thâm canh.

- Cần nghiên cứu tiếp tục để theo dõi năng suất cọ dầu trong những năm sau đó mới rút ra kết luận hoàn chỉnh./.
Các tin khác
Sản phẩm thương mại
Hai Giống Dừa Lai Năng Suất Cao JVA1 & JVA2
Sản Xuất Thành Công Giống Vừng V6
Sản Xuất Giống Lạc Mới VD2, VD6 Và VD7 Đạt Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt
Sản Phẩm Chế Biến Từ Quả Điều
Sản Phẩm Dầu Dừa Tinh Khiết VCO.
Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Nghiên cứu triển khai  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ   |  Liên kết website
Copyright © 2018  Viện Nghiên Cứu Dầu Và Cây có dầu . All rights reserved. Designed & developed by EMSVN.COM