Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ
BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 2 GIỐNG DỪA LAI MỚI ĐG13 VÀ ĐG14

Nguyễn Thị Bích Hồng, Ngô Thị Thanh Trúc,

Nguyễn Thị Thủy  

 

Tóm tắt

Bên cạnh các giống dừa tốt của địa phương như Ta, Dâu, Viện nghiên cứu Dầu và cây có dầu đã nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm tìm ra các giống dừa lai tốt phù hợp với một số vùng đất ở các tỉnh phía Nam như giống dừa lai ĐG13, ĐG14, có thời gian ra hoa sớm và năng suất quả gấp 1,4 -1,7 lần so với giống dừa Dâu và dừa Xiêm địa phương.

1. MỞ ĐẦU

Giống ưu thế lai (lai tạo) là một yếu tố nền tảng cho một nền nông nghiệp tiên tiến. Cây dừa là cây thụ phấn chéo. Việc nghiên cứu và khai thác cường lực giống lai trên cây dừa đã được Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu nghiên cứu từ năm 1990 với giống dừa lai PB121. Không dừng lại với thành công ban đầu, năm 2011 Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu tiếp tục công tác lai tạo giống dừa mới, thử nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 2 giống dừa lai mới ĐG13 (lùn Xiêm lửa x dừa Dứa) và ĐG14 (lùn vàng Mã Lai x dừa cao Ta xanh).  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Giống dừa lai ĐG13 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa dừa mẹ là dừa lùn Xiêm lửa và dừa bố là dừa Dứa. Giống dừa lai ĐG14 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa dừa mẹ là dừa lùn vàng Mã Lai và dừa bố là dừa cao Ta xanh. Cả 2 giống dừa lai này được trồng tại tỉnh Bến Tre.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Mỗi giống dừa lai được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 40 cây. Đề tài sử dụng giống dừa Xiêm xanh và giống dừa Dâu làm đối chứng. Các chỉ tiêu theo dõi gồm: Tổng số lá xanh/ cây, Số lá mọc thêm/ tháng, Chu vi gốc, Chiều dài lá chức năng, Tổng số lá chét một bên, Tỷ lệ cây ra hoa, số hoa cái/hoa tự, số quả/buồng, tỉ lệ đậu quả (%), năng suất quả/cây/năm.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2011

Số liệu của các thí nghiệm được xử lý bằng chương trình EXCEL, MSTATC.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Khảo sát đặc điểm sinh trưởng và phát triển của  giống dừa lai ĐG13 sau 3 năm trồng trên vùng đất phù sa Giồng Trôm, Bến Tre

Giống dừa lai ĐG13 là giống ưu thế lai F1 được tạo ra từ các cặp bố mẹ có mang đặc tính tốt như năng suất cao, ra hoa sớm, cơm và nước dừa có mùi thơm. Giống dừa lai ĐG13 là tổ hợp lai giữa dừa lùn và dừa lùn. 

Sau 3 năm trồng trên vùng đất phù sa Bến Tre, giống dừa lai ĐG13 có các chỉ tiêu sinh trưởng tốt như chu vi gốc đạt 96,2 cm, tổng số lá đạt 28,7 lá, số lá chét/bên đạt 79,0 lá. Các chỉ tiêu sinh trưởng đều cao hơn so với giống đối chứng là dừa Xiêm xanh, riêng về chu vi gốc thì ĐG13 có hình dạng nhỏ hơn so với dừa Xiêm xanh (118,0 cm).

Đến tháng 11/2011, ĐG13 đã ra hoa với số hoa cái/ hoa tự đạt 16,1 hoa và tỉ lệ ra hoa đạt 56,7%, gấp 1,4 lần so với giống dừa Xiêm xanh địa phương. Năng suất quả/cây của dừa lai ĐG13 đạt 57 quả, trong khi giống dừa Xiêm xanh chỉ đạt 40,2 quả.

Tóm lại, bước đầu giống dừa lai ĐG13 có hầu hết các chỉ tiêu đều vượt trội so với Xiêm xanh (cả về chỉ tiêu sinh trưởng cũng như chỉ tiêu năng suất). Điều đó chứng tỏ rằng ĐG13 đã thể hiện được phần nào ưu thế lai của nó, đặc biệt ở chỉ tiêu năng suất và thời gian ra hoa cũng như cho quả.

3.2 Khảo sát đặc điểm sinh trưởng và phát triển của  giống dừa lai  ĐG14 sau 3 năm trồng trên vùng đất phù sa Giồng Trôm, Bến Tre

Giống dừa lai ĐG14 được tạo ra từ cặp lai bố mẹ là dừa lùn vàng Mã Lai (mẹ) x dừa Ta xanh (bố). Đây là tổ hợp lai phổ biến trong lai tạo (dừa lùn là mẹ x dừa cao là bố). Sau 3 năm trồng, giống dừa lai ĐG14 có các chỉ tiêu sinh trưởng như sau:

Giống dừa lai ĐG14 sinh trưởng phát triển tốt. Tốc độ ra lá/ tháng của ĐG14 đạt 1,1 lá, do đó tổng số lá xanh đạt 20,7 lá, nhiều hơn dừa Dâu địa phương đạt 18,7 lá. Tốc độ ra lá/ tháng hoặc tổng số lá/ cây có liên quan trực tiếp đến số buồng quả/ cây vì ở cây dừa mỗi tàu lá mang một buồng quả.

Sau 3 năm trồng, giống dừa lai ĐG14 và giống dừa Dâu đã bắt đầu ra hoa với tỉ lệ cây ra hoa ở dừa lai ĐG14 đạt 55,7%, dừa Dâu địa phương đạt 32,3%. Số hoa cái/ phát hoa của dừa lai ĐG14 đạt 16,1 hoa gấp 1,2 lần so với dừa Dâu địa phương. Số buồng/ cây (3,4 buồng) cũng như số quả/ buồng (7,4 quả) của dừa Dâu đều thấp hơn so với dừa lai ĐG14 (4,6 buồng và 12 quả). Do đó, năng suất quả/ cây/ năm của dừa Dâu là 32,3 quả, thấp hơn so với dừa lai ĐG14 đạt 55,7 quả. 

Tóm lại, sau 3 năm trồng trên vùng đất phù sa Bến Tre, giống dừa lai ĐG14 cho năng suất quả/ cây là 55,7 quả, gấp 1,7 lần năng suất quả/ cây của dừa Dâu địa phương. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Kết luận

Sau 3 năm trồng trên vùng đất phù sa Bến Tre, dừa lai ĐG13 có các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển tốt, cây đã bắt đầu ra hoa, cho quả với năng suất quả đạt 57 quả và dừa Xiêm xanh đạt 40,2 quả. Giống dừa lai ĐG14 cho năng suất quả/ cây là 55,7 quả, gấp 1,7 lần năng suất quả/ cây của dừa Dâu (32,3 quả).

4.2 Kiến nghị

Tiếp tục theo dõi sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống dừa lai ĐG13 và ĐG14 để đánh giá chính xác về năng suất cũng như khả năng thích nghi của 2 giống dừa lai mới này trên vùng đất phù sa Bến Tre q
Các tin khác
Sản phẩm thương mại
Hai Giống Dừa Lai Năng Suất Cao JVA1 & JVA2
Sản Xuất Thành Công Giống Vừng V6
Sản Xuất Giống Lạc Mới VD2, VD6 Và VD7 Đạt Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt
Sản Phẩm Chế Biến Từ Quả Điều
Sản Phẩm Dầu Dừa Tinh Khiết VCO.
Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Nghiên cứu triển khai  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ   |  Liên kết website
Copyright © 2018  Viện Nghiên Cứu Dầu Và Cây có dầu . All rights reserved. Designed & developed by EMSVN.COM