Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ
BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VÀ
ĐỊNH HƯỚNG
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Tong Ket Hoat Dong Khoa Hoc Cong Nghe Va Dinh Huong Nghien Cuu Va Phat Trien Giai Doan 2011 2020

Huỳnh Đình Thạch – Phòng Kế hoạch, Tổng hợp - HTQT

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Chức năng, nhiệm vụ:     

Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Công Thương có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chiến lược, quy họach phát triển ngành dầu thực vật, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm; tổ chức triển khai các đề tài, dự án, các họat động thông tin, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành.

- Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai sản xuất và kinh doanh các mặt hàng liên quan đến dầu thực vật và các giống cây có dầu, tinh dầu, các nguyên liệu để chế biến dầu và dầu thực vât.

- Phân tích đánh giá chất lượng các lọai dầu béo tổ chức các lọai hình họat động tư vấn, xử lý môi trường, liên doanh, liên kết khai thác tiềm năng các cơ sở vật chất, trang thiết bị, đất đai, trạm trại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. 

Hiện nay Viện đang trong quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động theo Nghị định 115/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiềm lực KHCN:

- Tổng số CBCNV là 74 người (trong đó có 4 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ, 28 Kỹ sư/cử nhân), lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật bao gồm các lĩnh vực Sinh học, Nông nghiệp, Hóa dầu béo…. Cơ cấu tổ chức gồm 3 phòng nghiệp vụ; 4 Bộ môn nghiên cứu; 02 Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp và sản xuất giống cây có dầu (160 ha), 01 Trung tâm Tư vấn, chuyển giao công nghệ và 01 trạm thực nghiệm (8 ha).

- Các phòng thí nghiệm và Trung tâm thực nghiệm đã được đầu tư trang thiết bị phù hợp phục vụ mục tiêu nghiên cứu, sản xuất và đào tạo.

3. Tổng kết hoạt động KH&CN:

Hằng năm Viện triển khai thực hiện từ 8-10 đề tài R&D cấp Bộ, 2-3 đề tài/nhiệm vụ cấp nhà nước với tổng kinh phí 1,8-3 tỷ đồng.

- Về lĩnh vực nông nghiệp - nguyên liệu:

Các đề tài R&D, P chủ yếu tập trung vào các đối tượng là các cây có dầu dài ngày (cây dừa), cây có dầu ngắn ngày (lạc, vừng), cây nhiên liệu sinh học (jatropha) bao gồm các lĩnh vực chọn tạo giống, bảo tồn nguồn gen, kỹ thuật canh tác, mô hình thâm canh cây có dầu ... Các nhiệm vụ cấp nhà nước về khai thác và phát triển nguồn gen các cây có dầu (dừa, vừng), dự án phát triển giống dừa trong giai đọan vừa qua đã tuyển chọn, phục tráng và đưa được một số giống cây có dầu vào sản xuất nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của sản xuất.

- Về lĩnh vực Hóa dầu béo – chế biến:

Do tính đặc thù của ngành công nghiệp dầu thực vật (sản phẩm mới đi kèm với công nghệ, thiết bị được nhập khẩu toàn bộ) nên hiệu quả của nghiên cứu KHCN của Viện đối với ngành công nghiệp chế biến dầu thực vật còn nhiều hạn chế, chưa thể góp phần giải quyết các vấn đề KHCN ở quy mô ngành. Các đề tài R&D chủ yếu chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu các quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ cây có dầu (dừa, lạc, đậu tương, jatropha) với khả năng ứng dụng hoặc chuyển giao cho sản xuất là thấp. Các dự án P sản xuất thử nghiệm cũng vẫn chưa phát huy được tác dụng như là đòn bẩy để đẩy mạnh hướng sản xuất thực nghiệm do chưa có pilot thực nhiệm. Nhìn chung các hoạt động chỉ dừng lại ở mức độ tham gia tư vấn, làm dịch vụ phân tích, xây dựng tiêu chuẩn ngành (xem phụ lục).

Đánh giá chung:

- Hoàn thành tốt lĩnh vực nghiên cứu về giống cây trồng, quy trình canh tác cây có dầu như lạc, vừng, dừa.... nhiều giống cây có dầu đã được công nhận giống quốc gia và đưa vào sản xuất đại trà; đến năm 2010 đã có nhiều giống cây có dầu được Bộ NN & PTNT công nhận giống (giống lạc: VD1, VD2, VD5, VD6, VD7; giống vừng V6; giống đậu tương VDN1, VDN3; giống Hướng dương Hysun38; giống dừa lai PB121, JVA1, JVA2, dừa Dứa, dừa Sáp, Dừa Ta, dừa Dâu, dừa Xiêm, dừa Ẻo), công nghệ nuôi cấy phôi dừa, kỹ thuật thụ phấn nhân tạo cho dừa.

- Đã lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây có dầu duy nhất ở Việt Nam trong đó có nhiều gen quý sưu tập trong nước và nước ngoài.

- Nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu thành công trong lĩnh vực chế biến dầu và cây có dầu có giá trị như dầu dừa tinh khiết VCO, rượu mật hoa dừa, bột sữa dừa, dầu lạc tinh khiết (VPO)...

- Công tác chuyển giao các kết quả nghiên cứu về giống cây có dầu được thực hiện tốt thông qua các Trung tâm Dừa Đồng Gò và Trung tâm SX giống Trảng Bàng.

- Công tác hợp tác quốc tế về cây có dầu đã được triển khai mang lại kết quả tốt.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2020

1. Xây dựng chương trình nghiên cứu, tuyển chọn, phát triển các giống cây có dầu có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh hại, phù hợp với các vùng sinh thái, đặc biệt thích nghi với tình hình biến đổi khí hậu để đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho ngành dầu thực vật và xuất khẩu, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến dầu thực vật trong nước từng bước thay thế nhập khẩu, giảm nhập siêu và góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo cho nông dân.

2. Ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác chọn tạo giống cây có dầu, mở rộng nghiên cứu đến các cây có dầu mới có triển vọng phục vụ nhu cầu nguyên liệu ngày càng tăng cho ngành dầu thực vật và các ngành kinh tế khác của đất nước. Hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung và bền vững cho công nghiệp chế biến dầu thực vật (các cây có dầu truyền thống như lạc, vừng, đậu nành, dừa...và các cây có dầu mới). Kết hợp với việc nghiên cứu các biện pháp canh tác và bảo vệ thực vật thích hợp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường.

3. Đẩy mạnh sản xuất và thương mại hóa các giống cây có dầu có năng suất cao, chất lượng tốt (dừa, vừng, lạc, đậu tương....) phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu giống mang nhãn hiệu của Viện.

4. Tăng cường nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ dầu thực vật và cây có dầu, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm dầu thực vật, đa dạng hóa các sản phẩm từ dầu và tinh dầu có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu đời sống hiện nay. Từng bước tạo ra những tiến bộ kỹ thuật mang tính thực tiễn cao, phối hợp với các doanh nghiệp và nông dân sản xuất để chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật, góp phần mở rộng diện tích và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

5. Tăng cường tiềm lực KHCN, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển lực lượng cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và chuyển gia có trình độ cao nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra của thực tiễn sản xuất. Xây dựng chế độ đãi ngộ để thu hút cán bộ KHCN giỏi, thực hiện đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ hiện có.

6. Hoàn thiện các quy chế thích hợp trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất nhân giống.

7. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị cho nghiên cứu giống cây có dầu, kiểm định chất lượng sản phẩm dầu thực vật, tiến tới thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng và phân tích dầu thực vật và các sản phẩm từ dầu.

8. Thành lập Công ty thuộc Viện để thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, sản xuất – kinh doanh – dịch vụ nhằm tạo nguồn thu bổ sung cho nghiên cứu khoa học và hoạt động của Viện tiến tới tự chủ tài chính theo Nghị định 115/NĐ-CP.

9. Đẩy mạnh hợp tác với các Viện và cơ quan nghiên cứu khoa học, các phòng thí nghiệm trọng điểm cũng như các công ty, nhà máy có chủ trương đầu tư vùng nguyên liệu cây có dầu để phát triển diện tích, tăng năng suất và sản lượng nguyên liệu dầu thực vật.

10. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế. Bên cạnh các hợp tác đã có như Tổ chức Đa dạng Sinh học Quốc tế (BI), Mạng lưới Tài nguyên Di truyền cây dừa Quốc tế (COGENT), Viện Nghiên cứu Quốc tế cây trồng vùng bán khô hạn (ICRISAT), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), Ủy ban Dừa Châu Á – Thái Bình dương (APCC), hợp tác song phương với các Viện: CIRAD (Pháp), ACIAR (Úc), YARI (Hàn Quốc); Viện đang mở rộng quan hệ với Úc trong chương trình Hợp tác Phát triển nông nghiệp nông thôn và các nước như Đức, Ấn Độ để trao đổi giống, tiến bộ kỹ thuật mới, chuyên gia ... trong việc phát triển cây có dầu  nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ KHCN cũng như từng bước nâng cao vị thế của Viện trong khu vực và quốc tế q

 

 

Các tin khác
Sản phẩm thương mại
Hai Giống Dừa Lai Năng Suất Cao JVA1 & JVA2
Sản Xuất Thành Công Giống Vừng V6
Sản Xuất Giống Lạc Mới VD2, VD6 Và VD7 Đạt Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt
Sản Phẩm Chế Biến Từ Quả Điều
Sản Phẩm Dầu Dừa Tinh Khiết VCO.
Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Nghiên cứu triển khai  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ   |  Liên kết website
Copyright © 2018  Viện Nghiên Cứu Dầu Và Cây có dầu . All rights reserved. Designed & developed by EMSVN.COM