Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ
Viện nghiên cứu
Đoàn Thanh Niên
Nhập tiêu đề vào đây Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật Nội dung đang cập nhật...
Chi tiết
Công Đoàn

...


Chi tiết
Các Nhà Khoa Học Viện

Nội dung này đang được cập nhật, vui lòng quay trở lại sau


Chi tiết
Các Đơn Vị Thuộc Viện
...Chi tiết
Phương Hướng Phát Triển Viện
1/ Phương hướng tổng quát: Nghiên cứu phát triển sản xuất nguyên liệu bền vững cho công nghiệp chế biến dầu thực vật (các cây có dầu truyền thống và các cây có dầu mới), các biện pháp canh tác và bảo vệ thực vật hữu hiệu, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh các nghiên cứu thử nghiệm chế biến...
Chi tiết
Tiềm Lực Của Viện
- Chức năng: + Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chiến lược, quy họach phát triển ngành dầu thực vật, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm; tổ chức triển khai các đề tài, dự án, các họat động thông tin, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành. + Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai sản...
Chi tiết
Sản phẩm thương mại
Hai Giống Dừa Lai Năng Suất Cao JVA1 & JVA2
Sản Xuất Thành Công Giống Vừng V6
Sản Xuất Giống Lạc Mới VD2, VD6 Và VD7 Đạt Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt
Sản Phẩm Chế Biến Từ Quả Điều
Sản Phẩm Dầu Dừa Tinh Khiết VCO.
Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Nghiên cứu triển khai  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ   |  Liên kết website
Copyright © 2018  Viện Nghiên Cứu Dầu Và Cây có dầu . All rights reserved. Designed & developed by EMSVN.COM