Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ
CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN
BỘ MÔN CÂY CÓ DẦU DÀI NGÀY
Bo Mon Cay Co Dau Dai Ngay
Điện thọai liên lạc : 3914 3022

I. Nhiệm vụ KHCN của Bộ môn :


· Chức năng:

Nghiên cứu xây dựng chiến lược/ Quy họach phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu dài ngày, tổ chức và triển khai các nghiên cứu - phát triển (R-D), các dự án sản xuất (P), các họat động thông tin, tư vấn, chuyển giao, đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ (kỹ thuật, khuyến nông, nông dân) trên đối tượng cây có dầu dài ngày.

· Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu chọn tạo các giống cây có dầu dài ngày: Dừa, Điều, Cọ dầu, Thầu dầu và cây ăn quả trồng xen trong vườn dừa năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu.

- Nghiên cứu các qui trình thâm canh tăng năng suất các giống cây có dầu dài ngày: Dừa, Điều, Cọ dầu, Thầu dầu nhằm gia tăng thu nhập cho người dân trồng dừa và cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho các nhà máy chế biến.

- Nghiên cứu tuyển chọn giống cây nguyên liệu dài ngày Dừa, Cọ dầu, Thầu dầu, Cao su để sản xuất dầu sinh học (Biodisel).

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thực nghiệm, sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cây có dầu dài ngày nêu trên.

- Đào tạo, thông tin, tư vấn, bồi dưỡng cán bộ (kỹ thuật, khuyên nông, nông dân) trên đối tượng cây có dầu dài ngày.

II. Giới thiệu sản phẩm :

1. Tên sản phẩm: Giống dừa lai PB 121 .

- Nhóm người thực hiện: Bộ môn Cây dài ngày – Phòng KH&HTQT – Trung tâm TN Đồng Gò – Trung tâm SX Giống Trảng Bàng, năm: 1999

- Qui mô, khối lượng sản phẩm tạo ra, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu: PB121 được lai tạo giữa giống dừa Lùn vàng Mã Lai (mẹ) và Cao Tây Phi (cha). Giống dừa lai PB121 ra hoa kết trái sớm, 2,5 – 3 năm sau khi trồng. Năng suất 100 – 150 trái/cây/năm, hàm lượng dầu cao 68%. Thích hợp vùng đất phù sa nhiễm mặn nhẹ.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: Tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập cho cộng đồng trồng dừa, đảm bảo cung cấp nguyên liệu đạt chất lượng cao cho các nhà máy chế biến dừa thông qua việc tăng năng suất trái/cây/năm, đa dạng hoá các sản phẩm từ dừa.

2. Tên sản phẩm:

- Giống dừa lai JVA1 được lai tạo giữa giống dừa Lùn vàng Mã Lai (mẹ) và Cao Hijo (cha)

- Giống dừa lai JVA2 được lai tạo giữa giống dừa Lùn đỏ Mã Lai (mẹ) và Cao Hijo (cha)

- Nhóm người thực hiện: Bộ môn Cây dài ngày – Phòng KH&HTQT – Trung tâm TN Đồng Gò, năm: 2003

- Qui mô, khối lượng sản phẩm tạo ra, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu: Sinh trưởng, phát triển mạnh, chu vi cổ thân lớn, số lá xanh trên cây nhiều (18 – 20 lá, trong khi dừa ta 12 – 15 la, ra hoa sớm sau 3 năm trồng, trong khi dừa Ta phải mất 4 -5 năm, năng suất cao 1,5 – 2 lần so với dừa địa phương, hàm lượng dầu cao (65 – 68%). Sự khác nhau cơ bản của 2 giống chủ yếu là màu sắc: giống JVA1 có màu xanh, giống JVA2 có màu đỏ cam.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: Tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập cho cộng đồng trồng dừa thông qua việc tăng năng suất trái/cây/năm, đa dạng hoá các sản phẩm từ dừa.

3. Tên sản phẩm: Giống dừa dứa

- Nhóm người thực hiện: Bộ môn Cây dài ngày – Phòng KH&HTQT – Trung tâm TN Đồng Gò – Trung tâm SX Giống Trảng Bàng, năm: 2003-2006

- Qui mô, khối lượng sản phẩm tạo ra, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu: Dự án “Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2001 – 2005” đã nhập 12.000 cây dừa dứa (tương đương 70 ha) và cung cấp cho 13 tỉnh thành phía Nam. Dừa dứa thuộc nhóm dừa lùn, tự thụ phấn, ra hoa sớm 2,5 năm sau khi trồng. Cơm và nước dừa dứa có mùi thơm đặc trưng. Năng suất 80 – 100 trái/cây/năm. Thích hợp ở những vùng đất phù sa, nước ngọt.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: Đa dạng giống dừa Việt Nam phục vụ cho giải khát và du lịch. Gia tăng thu nhập cho người nông dân thông qua việc cải tạo giống, nâng cao chất lượng giống.

4. Tên sản phẩm: Giống dừa địa phương tuyển chọn Ta, Dâu (Nhóm dừa sử dụng cho mục đích lấy dầu và các sản phẩm chế biến) và Giống dừa Xiêm, Ẻo, Dứa, Sáp (Nhóm dừa sử dụng cho mục đích giải khát và du lịch) năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu.

- Nhóm người thực hiện: Bộ môn Cây có dầu dài ngày Năm: 2002-2005

- Qui mô, khối lượng sản phẩm tạo ra, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu: Bình tuyển được 24.000 cây dừa mẹ năng suất cao, chất lượng tốt ở 6 tỉnh phía Nam Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang. Dừa Ta, Dâu năng suất > 80 trái/cây/năm, hàm lượng dầu > 65%.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: Danh sách các cây mẹ đã được bàn giao cho các sở Nông nghiệp của các tỉnh có dừa được bình tuyển nhằm giúp cho các địa phương quản lý và sử dụng các cây mẹ trên, thu trái phục vụ cho việc cải tạo giống và trồng mới diện tích dừa của địa phương.

III. Khả năng hợp tác :

- Chọn lọc và lai tạo các giống cây có dầu dài ngày Dừa, Điều, Cọ Dầu, Thầu dầu năng suất cao, chất lượng tốt sử dụng cho công nghiệp thực phẩm và nhiên liệu sinh học (biodiesel).

- Xây dựng qui trình thâm canh (giống, phân bón, bảo vệ thực vật) các giống cây có dầu dài ngày Dừa, Điều, Cọ Dầu, Thầu dầu trên các vùng đất khác nhau.

- Xây dựng vườn ươm các giống cây có dầu dài ngày và cây ăn quả trồng xen trong vườn dừa.

- Cung cấp các giống cây có dầu dài ngày dừa, cọ dầu, điều, thầu dầu và cây ăn quả trồng xen trong vườn dừa năng suất cao chất lượng tốt.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thực nghiệm, sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cây có dầu dài ngày nêu trên.

- Đào tạo, thông tin, tư vấn, bồi dưỡng cán bộ (kỹ thuật, khuyến nông, nông dân) trên đối tượng cây có dầu dài ngày.
Bo Mon Cay Co Dau Dai Ngay Bo Mon Cay Co Dau Dai Ngay
Bo Mon Cay Co Dau Dai Ngay
Mô tả hình Mô tả hình Mô tả hình
Bo Mon Cay Co Dau Dai Ngay
Các tin khác
Sản phẩm thương mại
Hai Giống Dừa Lai Năng Suất Cao JVA1 & JVA2
Sản Xuất Thành Công Giống Vừng V6
Sản Xuất Giống Lạc Mới VD2, VD6 Và VD7 Đạt Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt
Sản Phẩm Chế Biến Từ Quả Điều
Sản Phẩm Dầu Dừa Tinh Khiết VCO.
Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Nghiên cứu triển khai  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ   |  Liên kết website
Copyright © 2018  Viện Nghiên Cứu Dầu Và Cây có dầu . All rights reserved. Designed & developed by EMSVN.COM