Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu làm việc với Công ty Eni SpA - Ý

Công ty Eni Việt Nam là công ty con thuộc Eni SpA là công ty năng lượng đa quốc gia của Ý, có mục tiêu đóng vai trò tích cực trong cả lĩnh vực năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Với nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tính bền vững, cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương, Công ty đã có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu để khảo sát tiềm năng sử dụng hạt cao su để làm nguyên liệu sản xuất dầu diesel sinh học và xác định cơ hội phát triển chuỗi giá trị hạt cao su tự nhiên làm nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu sinh học cùng tìm kiếm các dự án nông nghiệp tiềm năng khác.
Thời gian: 9h00 ngày 9 tháng 3 năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp lầu 3, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
Tham dự buổi làm việc gồm có:
- Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu:
. Ông Lê Công Nông – Viện trưởng
. Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế
. Ông Nguyễn Cao Nguyên – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ và Môi trường
. Ông Mai Huy Hoàng – Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm định IOOP
. Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Trưởng Bộ môn Cây có dầu dài ngày
. Ông Lưu Quốc Thắng – Cán bộ nghiên cứu Bộ môn Cây có dầu dài ngày
- Công ty Eni Việt Nam:
. Ông Emanuele Brancati – Chuyên gia về các sáng kiến và Chương trình mới
. Ông Guglielmo Girotti – Chuyên gia bảo tồn đất đai
. Ông Marco Innocenti – Chuyên gia hỗ trợ Phát triển kinh doanh cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Á - Bắc Phi
. Ông Phạm Thanh Minh – Trưởng phòng HSE
Tóm tắt kết quả thảo luận đạt được:
- Ông Phạm Thanh Minh, đại diện Công ty Eni Việt Nam phát biểu rất hân hạnh khi được làm việc với Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu để trao đổi về lợi ích chuỗi giá trị tạo lợi nhuận như: giải quyết vấn đề lao động, tạo thị trường nguồn năng lượng mới, cam kết bảo vệ môi trường, hỗ trợ và phát triển quản lý rừng, phủ xanh cho các nước sở tại và chuyển giao các công nghệ về năng lượng.
- Ông Lê Công Nông đại diện lãnh đạo Viện chào mừng đoàn của Công ty Eni Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Viện, trao đổi và cung cấp một số thông tin mà Công ty quan tâm, đồng thời chia sẻ kết quả nghiên cứu về các loại cây có dầu khác như cây jatropha, cải dầu, hướng dương cho Công ty tham khảo.
Đề xuất hợp tác của hai bên:
Hai bên trao đổi và đề xuất một số hướng dự kiến hợp tác về nông nghiệp như: quy trình kỹ thuật canh tác - thu hoạch, phân tích, công nghệ ép các loại dầu có tiềm năng về nhiên liệu sinh học (hạt cao su, jatropha, cải dầu, hướng dương,...) tại Việt Nam.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
14032023-1.1.jpg
14032023-1.2.jpg
Go to Top