Chi tiết

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu với Công ty Cổ phần Hữu cơ VGES

Ngày 24/11/2022, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tổ chức buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Hữu cơ VGES
- Thành phần:
. Phía Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu:
+ Ông Lê Công Nông – Viện trưởng
+ Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch - HTQT
+ Ông Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
+ Ông Nguyễn Cao Nguyên – Giám đốc TT Tư vấn Đầu tư, Chuyển giao công nghệ và Môi trường
. Phía Công ty Cổ phần Hữu cơ VGES:
+ Ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
+ Ông Lương Khánh – Giám đốc Chiến lược
Tóm tắt nội dung hợp tác:
Hai bên thống nhất ghi nhớ nội dung hợp tác nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, nhân lực, chuyên môn, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên, phục vụ các mục tiêu chung:
- Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển cây trồng, đặc biệt là cây có dầu, cây trồng có giá trị kinh tế cao, nghiên cứu các phương pháp chiết xuất tinh dầu và tạo sản phẩm từ cây Đàn hương.
- Thiết lập Trạm thực nghiệm sản xuất giống có năng suất cao, phẩm chất tốt, thích hợp cho các vùng sinh thái khác nhau, phát triển các mô hình sản xuất các sản phẩm theo quy trình VietGap/hữu cơ từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc và thu hoạch, hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ về sản xuất giống và chế biến các sản phẩm nông nghiệp.
- Thực hiện hiệu quả hoạt động quảng bá, phát triển kênh phân phối và bán hàng trong và ngoài nước.
Một số hình ảnh:
28112022-1.1.jpg
28112022-1.2.jpg
28112022-1.3.jpg
Go to Top