Chi tiết sản phẩm

0 ₫

Giống Vừng VDM3

- Xuất xứ của sản phẩm: Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM


- Giống có thời gian từ lúc gieo đến lúc có hoa từ 26 – 30 ngày; thời gian từ gieo đến thu hoạch 71 – 75 ngày.
- Giống VDM 3 sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao cây và chiều cao đóng quả phù hợp điều kiện canh tác vùng.
- Khả năng thích nghi rộng, nhiễm nhẹ các bênh chết cây con, bệnh héo vàng, ít đổ ngã, thích hợp trồng ở Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
- Năng suất cao và ổn định trên 1,4 tấn/ha.
- Hạt mè màu trắng đục, chất lượng làm thực phẩm tốt.
- Hàm lượng dầu cao trên 50 %.

Vung%2002.jpg
Go to Top