Chi tiết sản phẩm

0 ₫

Sản phẩm Dầu hạt Thanh long

- Tác giả: Ks. Võ Bửu Lợi, ThS. Bùi Thanh Bình, Hồ Thị Mai, Bùi Thị Ngọc Thơm, Trần Thị Liễu, Nguyễn Thị Hồng Thỏa.

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM


- Xuất xứ của sản phẩm: Đề tài “Nghiên cứu sản xuất dầu ăn và pectin từ phụ phẩm trái Thanh Long (Hylocerreus undatus)” (2014 – 2015).
- Qui mô, khối lượng sản phẩm tạo ra, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu: sản phẩm thử nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn thực phẩm.
1/ Hiệu quả kinh tế - xã hội:
- Góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị kinh tế của cây Thanh Long, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên (đất đai, nhà xưởng, lao động), giảm chi phí ngoại tệ cho việc nhập các dòng sản phẩm dầu cao cấp.
- Tạo ra sản phẩm mới từ phế phẩm của công nghệ chế biến trái Thanh Long.
2/ Lĩnh vực ứng dụng:
- Ứng dụng: trong thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.
Go to Top