Chi tiết

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công Thương, số 39, tháng 10/2019

Tạp chí khoa học và công nghệ Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành Công Thương. Trong số này, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã đăng 03 bài:
Đường link để truy cập vào tạp chí: http://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t3110/ban-tin-khcn-so-thang-10-nam-2019.html
1/ Bài đăng: Kết quả khảo nghiệm một số giống lạc mới có triển vọng tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Bộ Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 39, trang 24 -28, tháng 10/2019
Tác giả: Lê Công Nông, Nguyễn Thị Hoài Trâm, Trần Ngọc Thông, Nguyễn Thị Thúy Anh, Trần Thị Phương Nhung, Đinh Viết Toản
2/ Bài đăng: Nghiên cứu công nghệ chiết tách dầu từ hạt cây chùm ngây (Moringa olefeira) bằng phương pháp enzyme
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Bộ Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 39, trang 48 - 51, tháng 10/2019
Tác giả: Trần Nguyễn Mỹ Châu, Trần Yên Thảo, Đinh Thị Nhất Linh, Võ Chí Sĩ, Phan Đình Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Khải, Phan Phạm Như Liên
3/ Bài đăng: Nghiên cứu biện pháp sinh học phòng trừ bọ dừa (Brontispa longissima) cho cây dừa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Bộ Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 39, trang trang 52 - 55, tháng 10/2019
Tác giả: Lưu Quốc Thắng, Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Phạm Phú Thịnh, Nguyễn Thị Mai Phương, Lê Công Nông, Đặng Kim Thanh
Go to Top