Chi tiết

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công Thương, số 40, tháng 12/2019

Tạp chí khoa học và công nghệ Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành Công Thương. Trong số này, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã đăng 02 bài:
Đường link để truy cập vào tạp chí: http://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t3112/ban-tin-khcn-so-thang-12-nam-2019.html
1/ Bài đăng: Nghiên cứu biện pháp hạn chế hiện tượng “dừa treo” của giống dừa có giá trị kinh tế cao (dừa Sáp, dừa Dứa) tại một số tỉnh phía Nam
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Bộ Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 40, trang 26 - 30, tháng 12/2019
Tác giả: Nguyễn Đăng Phú, Lê Công Nông, Phạm Mạnh Đoàn, Trần Anh Thương
2/ Bài đăng: Chiết tách dầu từ hạt thanh long bằng phương pháp enzyme
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Bộ Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 40, trang 31 - 35 tháng 12/2019
Tác giả: Võ Bửu Lợi, Bùi Thanh Bình, Hồ Thị Mai
Go to Top