Chi tiết

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công Thương, số 41, tháng 4/2020

Tạp chí khoa học và công nghệ Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành Công Thương. Trong số này, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã đăng 02 bài:
Đường link để truy cập vào tạp chí: http://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t3983/ban-tin-khcn-so-thang-4-nam-2020.html
1/ Bài đăng: Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất dừa trong điều kiện xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu long
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - Bộ Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 41, trang 38 – 40, tháng 4/2020
Tác giả: Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Phạm Phú Thịnh, Lưu Quốc Thắng, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đoàn Hữu Trí, Nguyễn Thị Bích Hồng
2/ Bài đăng: Nghiên cứu chiết tách dầu từ hạt dưa hấu bằng enzyme
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - Bộ Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 41, trang 56 – 59, tháng 4/2020
Tác giả: Trần Nguyễn Mỹ Châu, Trần Yên Thảo, Phan Đình Phương Thảo, Đinh Thị Nhất Linh, Nguyễn Ngọc Khải, Phan Phạm Như Liên
 
Go to Top