Chi tiết

Nghiệm thu dự án “Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2017-2020” do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu thực hiện

Ngày 19 tháng 5 năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2017-2020”  do ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu làm chủ nhiệm.
Báo cáo tại buổi nghiệm thu, ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư cho biết, trong năm 2019, Dự án đã triển khai đầy đủ các nội dung và khối lượng sản phẩm theo hợp đồng đã ký với Bộ Công Thương. Cụ thể, nhóm thực hiện đã sản xuất được 131.159 cây dừa giống các loại (trong đó gồm 43.200 cây dừa cao (dừa Ta, dừa Dâu); 84.027 cây dừa lùn (dừa Xiêm, dừa Ẻo, dừa Dứa); 802 cây dừa sáp nuôi cấy phôi; 3.130 cây dừa lai JVA1).
Hình ảnh buổi nghiệm thu
Các cây giống do dự án sản xuất đúng tiêu chuẩn xuất vườn, chất lượng cao (cây khỏe, không sâu bệnh, đúng giống), được bà con nông dân và các đơn vị trồng dừa tin tưởng tiêu thụ.
“Trong khuôn khổ Dự án, chúng tôi cũng thực hiện chăm sóc và duy trì 37ha vườn dừa giống gốc tại Trung tâm Dừa Đồng Gò, Bến Tre và Trung tâm Sản xuất giống Trảng Bàng, Tây Ninh để cung cấp quả giống phục vụ sản xuất cây giống. Vườn dừa giống gốc bao gồm các giống (Xiêm xanh, Xiêm lục, Xiêm đỏ, Ẻo xanh, Ẻo nâu, Tam Quan, Lùn vàng Mã Lai, Dứa, Sáp nuôi cấy phôi và Sáp thường)”, ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư cho biết.
Vườn ươm giống dừa tại Trung tâm Dừa Đồng Gò
Nội dung hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống dừa Sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi được triển khai trong 2 năm 2019-2020. Bước đầu kết quả các nghiên cứu ảnh hưởng của ủ tối đến khả năng nảy mầm của phôi dừa Sáp chậm nảy mầm và nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng cây con trong giai đoạn vườn ươm đến khả năng sinh trưởng của cây đã góp phần gia tăng tỷ lệ thành công của quy trình nuôi cấy phôi từ 52,98% lên 58,05%.
Ngoài ra, Dự án cũng đã xây dựng được 4 mô hình trình diễn, trong đó có công nghệ sản xuất giống dừa bố phục vụ công tác lai tạo giống tại Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh. Cả 3 giống dừa bố được chăm sóc tốt, cây sinh trưởng và năng suất ổn định, thu được 1.730g hạt phấn dừa Cao Hijo để sản xuất giống lai JVA1.
Công nghệ sản xuất giống dừa Ta chịu mặn thích ứng vùng xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long, tại Tiền Giang và Bến Tre cũng được Dự án xây dựng. Các cá thể dừa Ta chọn lọc sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện xâm nhập mặn. Chỉ sau 5 năm trồng đã có 70% số cây ra hoa tại mô hình ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Bên cạnh đó, xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống dừa Dứa phù hợp vùng biển đảo Việt Nam, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau hai năm bón phân cân đối, phân vô cơ kết hợp hữu cơ, vườn dừa Dứa sản xuất giống có số quả/cây tăng gấp 1,4 lần so với bón hoàn toàn phân vô cơ.
Cùng với đó là mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống dừa Dứa bằng phân bón hữu cơ và phòng trừ bọ dừa bằng biện pháp sinh học tại Bạc Liêu. Sau 2 năm triển khai mô hình, việc bón phân vô cơ kết hợp hữu cơ và phòng trừ bọ dừa bằng biện pháp hóa học kết hợp với bọ đuôi kìm đã góp phần tăng năng suất và chất lượng vườn dừa Dứa sản xuất giống.
Đánh giá chung của Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án giống “Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2017-2020”  do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu chủ trì thực hiện, cơ bản Viện đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc, kết quả của Dự án đạt mục tiêu đề ra; số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm đều đạt và vượt so với Hợp đồng đã ký kết với Bộ Công Thương. Các thành viên trong Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu với kết quả xếp loại Đạt.
Dự án hiện đang tiếp tục triển khai các nội dung trong năm 2020.
Một số hình ảnh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án:
Vườn giống gốc dừa Lùn vàng Mã Lai tại Trung tâm Sản xuất giống Trảng Bàng
Vườn dừa Dứa tại Trung tâm Sản xuất giống Trảng Bàng
Vườn dừa Xiêm Lục tại Trung tâm Dừa Đồng Gò
Mô hình dừa Dứa thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Phú Quốc 
Mô hình vườn dừa Dứa phòng trừ bọ dừa bằng BPSH ở Bạc Liêu
Bảo quản quả giống trước khi ươm tại Trung tâm Dừa Đồng Gò
Cây con dừa Sáp nuôi cấy phôi giai đoạn vườn ươm
Cây con dừa Sáp nuôi cấy phôi giai đoạn phòng thí nghiệm
Nguồn: https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t4207/nghiem-thu-du-an-phat-trien-san-xuat-giong-dua-giai-doan-2017-2020-do-vien-nghien-cuu-dau-va-cay-co-dau-thuc-hien.html
Go to Top