Chi tiết

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công Thương, số 42, tháng 6/2020

Tạp chí khoa học và công nghệ Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành Công Thương. Trong số này, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã đăng 01 bài:
Đường link để truy cập vào tạp chí: https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t4925/ban-tin-khcn-so-thang-6-nam-2020.html
1/ Bài đăng: Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương triển vọng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - Bộ Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 42, trang 52 – 56, tháng 6/2020
Tác giả: Trần Ngọc Thông, Trần Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Út, Nguyễn Thái Thúy Duy, Đinh Viết Toản
 
Go to Top