Chi tiết

IOOP tham dự Hội thảo Khôi phục doanh nghiệp và thích ứng với môi trường kinh doanh mới

Căn cứ thư mời của Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM.
- Tên hội thảo: Khôi phục doanh nghiệp và thích ứng với môi trường kinh doanh mới.               
- Thời gian: ngày 21 & 22/10/2021.                                                                                              
- Địa điểm: Họp trực tuyến tại Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu.                                            
- Thành phần đoàn :
1.Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng
2. Bùi Thanh Bình - Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
3. Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Trưởng Bộ môn Cây có dầu dài ngày - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
4. Trần Thị Phương Nhung - Trưởng Bộ môn Cây có dầu ngắn ngày - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
5. Huỳnh Đình Thạch - Trưởng phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
6. Nguyễn Cao Nguyên – Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ và môi trường - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
7. Mai Huy Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích & Kiểm định - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
8. Nguyễn Thành Nhân - Phụ trách phòng Tổ chức hành chính - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
9. Hoàng Đức Trí Dũng - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
Tóm tắt nội dung hội thảo:
Mục tiêu:
Chia sẻ, thảo luận các vấn đề về cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid mang lại cho các doanh nghiệp, bài học từ các cuộc khủng hoảng trong quá khứ, từ đó định hình và lựa chọn phương pháp đổi mới để phục hồi, cũng như xây dựng kịch bản quản lý rủi ro kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid vẫn còn tiếp diễn.
Nội dung:
Các nội dung chính trong hội thảo bao gồm:
- Buổi 1: “Khủng hoảng dịch Covid 19 và kỳ vọng về chính sách khôi phục” trình bày về thực trạng khó khăn các doanh nghiệp đang gặp phải do dịch Covid 19 gây ra, so sánh với một số cuộc khủng hoảng trong quá khứ, từ đó tìm ra giải pháp để doanh nghiệp thích ứng với xu hướng mới.
- Buổi 2: “Tái lập lợi thế kinh doanh mới” trình bày về xu hướng kinh doanh mới hiện nay do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, từ đó giúp các doanh nghiệp nhận ra mấu chốt cần thay đổi, kết hợp với đánh giá dư địa tăng trưởng để đề ra chiến lược đổi mới khôi phục.
- Buổi 3: “Kịch bản quản trị rủi ro” trình bày các bước để xây dựng kịch bản quản lý rủi ro hoàn chỉnh, từ lập khung phân tích kịch bản rủi ro, xây dựng kịch bản, cách sử dụng các công cụ để phân tích định lượng rủi ro, từ đó đề xuất giải pháp phòng ngừa hoặc xử lý khi rủi ro xảy ra.
- Buổi 4: “Lãnh đạo đổi mới” giới thiệu sơ lược về đổi mới tư duy lãnh đạo, giới thiệu sơ lược về quản trị, cũng như phân tích chu kỳ đối phó thay đổi, các vấn đề xảy ra khi thực hiện thay đổi từ đó đề ra phương án thay đổi phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp.
Đánh giá kết quả hội thảo đem lại:
- Thông qua Hội thảo, các cán bộ của Viện tham dự đã học hỏi kinh nghiệm trong quản lý cũng như giải quyết các vấn đề do đại dịch Covid 19 gây ra từ chuyên gia đầu ngành cũng như bài học kinh nghiệm từ các doanh nghiệp tham gia hội thảo.
- Đồng thời, tiếp thu một số tư duy mới về xây dựng chiến lược đổi mới trong doanh nghiệp, từ đó ứng dụng cho hoàn cảnh thực tế tại Viện.
 
Go to Top