Chi tiết

IOOP tham dự Hội thảo Hoạt động kinh tế doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo sau dịch bệnh khu vực phía Nam

Căn cứ thư mời của Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ
- Tên hội thảo: Hoạt động kinh tế doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo sau dịch bệnh khu vực phía Nam.                                                                                                                               
- Thời gian: ngày 29/10/2021.                                                                                                       
- Địa điểm: Phòng họp D201 – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.                          
- Thành phần đoàn:
1. Huỳnh Đình Thạch - Trưởng phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
Tóm tắt nội dung hội thảo:
Mục tiêu:
Chia sẻ, thảo luận các vấn đề về phát triển doanh nghiệp TP.HCM và vùng Nam bộ từ góc độ KHCN và đổi mới sáng tạo; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng nông sản an toàn sau dịch Covid 19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam; giải pháp phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất dưới góc độ đơn vị phối hợp tư vấn và đào tạo KHCN; thích ứng - an toàn-cải tiến sản xuất trong tình hình mới.
Nội dung:
Các báo cáo chính trong hội thảo bao gồm:
-  Báo cáo: “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng nông sản an toàn sau dịch Covid 19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam” trình bày sơ lược thực trạng sản xuất - tiêu thụ nông sản tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, đề xuất một số giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng nông sản tại TP.HCM và các tỉnh thành của Sở NN&PTNT TP.HCM.
- Báo cáo: “Một số vấn đề về phát triển doanh nghiệp TP.HCM và vùng Nam bộ từ góc độ KHCN và đổi mới sáng tạo” trình bày một số đặc trưng quý giá của doanh nghiệp TP.HCM và vùng Nam bộ, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong năm 2021, một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và gần đây nhất là đại dịch Covid 19.
- Báo cáo: “Giải pháp phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất dưới góc độ đơn vị phối hợp tư vấn và đào tạo KHCN” trình bày thực trạng của doanh nghiệp trong lĩnh vực KHCN trước, trong và sau dịch, từ đó đề xuất các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch như: Rà soát tài sản trí tuệ, tận dụng cơ sở dữ liệu sáng chế, số hóa, chuyển đổi số....
- Báo cáo: “Thích ứng - an toàn- cải tiến sản xuất trong tình hình mới” của Công ty ANTSECO - An Giang mô tả khó khăn của công ty gặp phải trong đại dịch và một số bài học kinh nghiệm ứng phó, đồng thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương linh hoạt tìm giải pháp và hỗ trợ cho doanh nghiệp thuận lợi trong việc tái sản xuất.
- Báo cáo: “Mô hình High touch chuyển đổi Low touch trong đại dịch” đề xuất chuyển đổi mô hình kinh doanh từ High touch sang Low touch, qua đó gợi ý cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.
Đánh giá kết quả hội thảo đem lại:
- Thông qua Hội thảo, cán bộ của Viện tham dự đã học hỏi kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề do đại dịch Covid 19 gây ra từ chuyên gia đầu ngành cũng như bài học kinh nghiệm để thích ứng với tình hình mới sau dịch từ các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp tham gia hội thảo.
- Đồng thời, tiếp thu một số tư duy mới về xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, giải pháp phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, từ đó ứng dụng cho hoàn cảnh thực tế tại Viện.
 
Go to Top